Bioetanolproduktion och försäljning av Super E10 ökade kraftigt i Tyskland

Tysk bensinstation. Försäljningen av Super E10 ökade sin marknadsandel markant i landet från 17,2 procent 2021 till nästan 24 procent 2022. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: NatiSythen

German Bioethanol Industry Association (BDBe) har publicerat marknadsdata för 2022 för produktion och konsumtion av certifierad hållbar bioetanol i Tyskland.

Den inhemska produktionen av bioetanol ökade något jämfört med föregående år och uppgick till mer än 715 000 ton 2022. Försäljningen av Super E10 steg kraftigt.

I en bränslemarknad som fortsatte att återhämta sig under 2022, med en försäljning på 17,0 miljoner ton bensin, en siffra cirka 3,5 % högre än föregående år (2021: 16,5 miljoner ton), ökade också bioetanolförbrukningen något. Mängden etanol och etyltertiär butyleter (ETBE), som framställs av etanol och används som bränsletillsats i Super E10, Super Plus och Super E5, ökade med 2,9 % till knappt 1,19 miljoner ton 2022 (2021: 1,15) miljoner ton.

ETBE- produktion

Cirka 131 000 ton bioetanol användes för ETBE-produktion, vilket motsvarar 16,6 % mindre än 2021 (nästan 157 000 ton). Samtidigt ökade inblandningen av bioetanol till bensin markant och uppgick till 1,05 miljoner ton (+ 6,0 % jämfört med föregående år). Mängden bioetanol som används för bränsleändamål var oförändrad på 6,6 volymprocent.

Den absoluta försäljningsvolymen för Super E10 var över 4,0 miljoner ton (+42,9 %). Denna siffra var 2,8 miljoner ton föregående år.

Med 12,2 miljoner ton 2022 uppnådde Super E5 en marknadsandel på nästan 72,0 %. Föregående år representerade de 12,7 miljoner ton Super E5 som såldes en marknadsandel på 77,2 %. Super Plus hade en marknadsandel på 4,5 % 2022, klart under föregående årsnivå på 5,6 % (-163 000 ton).

Bevis på ökad miljömedvetenhet

Enligt BDBe är den kraftiga ökningen av försäljningen av det klimatvänliga bränslet Super E10 ett bevis på ökad miljömedvetenhet och konsumentförtroende samt vikten av hållbar bioetanol för att motverka klimatförändringar till överkomliga priser inom transportsektorn.

Källa: BDBe