Nya EU-krav för energiförbättringar kan komma att gälla från 2033

- Detta är en tillväxtstrategi för Europa som genererar hundratusentals högkvalitativa lokala jobb inom bygg-, renoverings- och återvinningsindustrin, samtidigt som den förbättrar välbefinnandet för miljontals människor som bor i Europa, betonade EU:s chefsförhandlare Ciaran Cuffe nyligen i en kommentar. Foto: europehousingforum.eu

Under det kommande decenniet måste alla bostäder i EU uppfylla nya krav på energieffektivitet. Enligt EU-parlamentets chefsförhandlare Ciarán Cuffe kommer det att generera "hundratusentals" jobb inom hemförbättring och återvinning, samtidigt som branschorganisationen ser ett "kvantsprång" för branschen.

När kalendern visar 2033 bör alla bostäder i hela Europa vara minst energiklass D. Åtminstone om det är upp till EU:s två lagstiftande församlingar, Europaparlamentet och ministerrådet.

Detta står klart efter att EU-parlamentet på nyligen antog ett nytt gemensamt förhandlingsmandat för översynen av EU:s energieffektivitetsregler.

I praktiken har de europeiska politikerna föreslagit att alla bostäder från 2033 ska klassas som energimärkning D – ett mål som tidigare också mötte stöd i EU:s medlemsländer.

Goda nyheter

Det nyligen beslutade mandatet är nu utgångspunkten när EU-parlamentets chefsförhandlare, Ciarán Cuffe, nu ska gå till förhandlingsbordet med förbundets medlemsländer.

Återförsäljaren själv påpekar dock att de kommande miljökraven inte bara kommer att vara goda nyheter för privatkonsumenternas elräkningar, utan även för europeiska företag.

”Ett steg i rätt riktning”

Den färska kompromissen finner stöd även bland danska europaparlamentariker. Bland dem finns förhandlaren för den parlamentariska liberala gruppen – Forny – Morten Helveg Petersen (R), som insisterar på att även om byggnadsbeståndet kan fortsätta att bli grönare är skärpningen ett steg i rätt riktning.

Nu måste medlemsländerna acceptera att energieffektivitet är en stor del av lösningen på tidens största utmaningar.

Kommer att dra fram till D

Tittar man närmare på det senaste förhandlingsmandatet är det inte bara det allmännyttiga bostadsbeståndet som är i blickfånget. Konkret planerar den norska riksdagen att sätta ett nytt effektivitetskrav från 2030, där det föreslås att alla bostäder ska vara energiklass E.

Till detta kommer det föreslagna minimimärket D 2033.

När det gäller offentliga byggnader kommer de dock att gå längre: Här ska byggnader enligt EU-parlamentet kunna uppfylla kraven för energimärkning E 2027 och D 2030.

Omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen kommer efter att EU:s medlemsländer redan nått ett förhandlingsmandat om direktivet i oktober. Här var ambitionen att från och med 2033 ska alla bostäder som minimum ha energimärkning D.

Till detta kom nya mål om att alla "nya byggnader som ägs av offentliga institutioner" från 2028 ska vara nollutsläppsbyggnader. Ett krav som från 2030 ska omfatta all nybyggnation.

Synergy: Det kommer att bli ett "kvantsprång"

Utsikterna för nya energikrav för både privata och offentliga byggnader stöds också av branschorganisationen Synergi, som representerar ett antal danska företag inom energisparsektorn, inklusive Danfoss, Grundfos och Rockwool.

Här påpekar ordföranden och före detta ministern Bendt Bendtsen att det i grunden har varit en "utopi" att tro att EU kommer att kunna nå sina klimatmål utan en "regelbunden våg av renoveringar" i den minst energieffektiva delen av byggnaden.

Även om Europaparlamentet har nått en kompromiss är det fortfarande en lång väg kvar innan direktivet får en allvarlig inverkan på effektivitetskraven i Europa.

Källa: EU-parlamentets tidning