Siemens: Mjukvara kommer att bli en viktig drivkraft när det gäller att hantera energikrisen

– Vi behöver det digitalalösningar, vi  behöver mjukvara för att nå våra hållbarhetsmål, konstaterade Annemarie Große Frie och tillade att bättre mjukvara också kommer att vara väsentlig del när det gäller att projicera behovet. Foto: Pressefoto, Digital Europe

När EU:s energiförsörjning ska säkras kommer enligt Siemens mjukvara och förstärkt digitalisering att vara en "väsentlig" del av arbetet.

- Bland annat kommer samspelet med den gröna omställningen att bli ett betydande satsningsområde, anser senior vice president och chef för forskning och teknikutveckling, Annemarie Große Frie.

– Starkare digitalisering och ny mjukvara måste till stor del bli en av de centrala komponenterna när den europeiska energisektorn ska hantera efterdyningarna av höstens energikris de kommande åren.

Det är åtminstone teknikjätten Siemens analys. Därför påpekade, Annemarie Große Frie, under en debatt i Bryssel att förbättrad mjukvara i grunden måste säkerställa mer agil energiförsörjning.

Återkommande ämne

- Programvara - ur min synvinkel - kommer att vara en av de största acceleratorerna när det gäller att hantera den nuvarande energikrisen, säger Annemarie Große Frie.

Arbetet är omfattande, erkände Siemens-chefen från scenen i Bryssels Royal Museum of Fine Arts. Sedan i höstas har dock frågan om IT- och techbranschens roll i den europeiska energiförsörjningen varit ett återkommande ämne i EU:s maktkorridorer i Bryssel.

Nytt behov av "innovativa digitala lösningar"

Fries analys kom på tal i en paneldebatt på nyligen under den årliga Master of Digital-konferensen, där ramarna efter drygt 12 månaders krig i Ukraina sattes för att täcka tekniksektorns alternativ för att mildra den pågående energikrisen.

 Frågan om digitala lösningar som syftar till att effektivisera energisektorn har dock under lång tid fått en mer central position och prioritet inom EU. Redan i höstas skickade EU:s centrala officiella organ, EU-kommissionen, ut en handlingsplan som bland annat skulle säkerställa ett förbättrat datautbyte och främja "investeringar i digital el infrastruktur".

Bland kärnpunkterna var en ny förstärkning av digital säkerhet över de europeiska kraftnäten. Dessutom kom en ny form av styrning och transparens i förhållande till energiförbrukning för datorer och teleteknik.

Smartare och mer interaktivt

 

Energikommissionär Kadri Simson framhöll själv i samband med förslaget ett starkt behov av att göra "våra energisystem mer effektiva och redo för ökade mängder hållbar kraft".

- För att uppnå detta behöver vi fler innovativa digitala lösningar och ett elnät som är mycket smartare och mer interaktivt än idag, konstaterade Simson.

Kräver digital språngbräda

Från scenen i onsdags råder det heller ingen tvekan hos Annemarie Große Frie om att digitala lösningar kommer att bli "nödvändiga" för att lösa krisen.

Dels skulle ökad digitalisering kunna spela en central roll för att säkerställa en stabil energiförsörjning, då EU måste gå mot en mer hållbar mix i energiförsörjningen.

Eftersom allt större andelar kommer från förnybara energikällor – som sol, vind eller vätgas – kommer det dock att krävas digitala verktyg för att stödja utvecklingen.

Lättare att avkoda

Siemens-chefen själv pekade också på en tredje fördel med att öka det digitala fokuset; Det blir lättare att avkoda energimarknadens förutsättningar i realtid. Här har branschen länge varit "besatt av hårdvara", som Frie uttrycker det.

- Men om vi använder digitala verktyg smart kan vi utnyttja vår befintliga elnätsinfrastruktur och göra den mer flexibel, göra den snabbare och effektivare, sammanfattade Annemarie Große Frie.

Källa: Siemens