RheinCargo: Solcellsanläggning i hamnen i Köln Niehl startar driften

Cirka 25 procent av den el som genereras av solceller ska användas för att driva hamnkranen. Foto: RheinCargo

För att aktivt motverka de framskridande klimatförändringarna förlitar sig RheinCargo på hållbara transportsätt.

De sex Rhenhamnarna i Düsseldorf, Köln och Neuss, som logistiktjänstleverantören driver, fungerar som knutpunkter för att flytta varuflödet över från väg till vattenvägar och järnväg. Dessutom satsar RheinCargo nu också på regenerativ energiproduktion.

Driver hamnkran

Ett solcellssystem togs i drift på en logistikhall som omfattande renoverades av RheinCargo 2021 vid Hansekai i hamnen i Köln Niehl I. Totalt 315 PV-moduler, var och en med en effekt på 410 watt topp, installerades på taket. Systemet uppnår en effekt på 129 kilowatts topp, vilket kan försörja ett 30-tal hushåll med energi.

Cirka 25 procent av elen som produceras går direkt till att driva en hamnkran och resten matas ut i det allmänna elnätet.

Har betalat sig

Också på grund av den senaste tidens extrema ökningar av elkostnaderna kommer investeringen i solcellsanläggningen att ha betalat sig efter cirka tio år.

- För RheinCargo är hållbarhet en del av företagsfilosofin. Med konstruktionen av detta solcellssystem på taket, som även kan fungera som förebild för andra byggnader, bidrar vi ytterligare till ett aktivt klimatskydd, förklarar RheinCargos VD Jan Sönke Eckel.

- Det gäller många delar av företaget. De elektriska loken på RheinCargo godsjärnväg har drivits uteslutande med grön el sedan 2021. Elen som används i hamnarna till kran- och hanteringssystem, administrationsbyggnader och terminalbelysning genereras också från förnybara källor.

Logistik är generellt sett energikrävande. Så det är desto viktigare för ett företag som vårt att använda ekologiska energikällor i lämpliga områden, säger Jan Sönke Eckel, och tillägger: - Vi lever upp till detta påstående.

Pressmeddelande RheinCargo