Köpenhamn forcerar busstrafikens elektrifiering

En av 21 stycken nya 13-meters e-bussar levererade av BYD i Köpenhamn. Foto: Anchersen – Movia/Sustainable Bus

I slutet av 2025 ska alla busslinjer i Köpenhamn vara elektrifierade. För att uppnå detta tillskjuter stadens två kommuner ytterligare medel.

Köpenhamn består av två kommuner, nämligen Köpenhamn och Fredriksberg, som ligger som en ö inne i Köpenhamn.

Ytterligare elektrifierade linjer tillkommer

Köpenhamns kommun beslutade 2019 att alla busslinjer ska vara eldrivna år 2025. Idag är 13 av linjerna utsläppsfria och det ska ha stigit till 22 linjer i slutet av året. Det motsvarar 57 procent av busstrafiken. Ytterligare 12 linjer ska vara elektrifierade i slutet av 2025. Då kommer 90 procent av busstrafiken i den danska huvudstaden att ha eldrift.

Då återstår fem busslinjer och tre lokala ringlinjer i Fredriksberg. Anbuden för de aktuella linjerna löper ut under perioden 2026—2029.

Nya anbud

Nu vill de båda kommunerna dock avsluta dessa avtal genom att ekonomiskt kompensera företagen som kör bussarna så att nya anbud med krav på nollutsläpp kan gälla från 2025.

Köpenhamns kommuns ersättning beräknas ligga på mellan 34 och 44 miljoner danska kronor, medan Fredriksbergs andel kommer att ligga på mellan 3,4 och 5,0 miljoner danska kronor.

Källa: Norska Bussmagasinet