Finländska företag får frivilliga spelregler mot grönmålning

Organisationen Finnwatch som granskar företagens samhällsansvar i Finland tackar för den nya guiden, men säger att statsmakten måste börja övervaka handeln med klimatkompensation för att komma åt missförhållandena.: USC Consulting Group

Nu införs frivilliga spelregler för finländska företag som vill marknadsföra sig som klimatneutrala.

Finländska klimatministern Ohisalo tror att reglerna blir en framgång. De ska göra marknaden med klimatkompenserande kolkrediter pålitligare, men pådrivarna i branschen kräver att staten måste också övervaka att företagen följer reglerna.

Den som skyddar en skog från avverkning gör en mätbar klimatgärning som det går att tjäna pengar på, men bara om det inte leder till att en annan skog avverkas. Det är en av principerna för marknaden för klimatkompensation, som får sin första nationella tillämpning i Finland.

Avslöjade missbruk

Medierna har i omgångar avslöjat missbruk på marknaden för klimatkompenserande kolkrediter. Varor och tjänster har sålts som ”klimatneutrala” trots att inte ens certifierade aktörers kolkrediter har gjort utlovad klimatnytta.

Nyligen skrev tidningen HBL om ett uppmärksammat fall av grönmålning.

Men eftersom företag vill skylta med klimatlöften som de inte kan uppnå utan att köpa kolkrediter behövs tydliga spelregler för marknaden.

En första version lanseras i en guide, eller en regelbok om man så vill, som stakar ut minimikriterier för marknadsföring av klimatneutrala produkter eller företag.

Öppen redovisning

Syftet är att den inhemska kolkreditmarknaden ska bli pålitligare och ge företagen chanser till inhemska klimatgärningar.

Den som vill hävda sin klimatneutralitet måste också följa upp och öppet redovisa vad den köpt.

– Det är också viktigt att utsläppsminskningen blir bestående, helst i över hundra år. Den måste också förhindra kolläckage, till exempel så att om ett företag gör en klimatgärning genom att låta bli att avverka en skog får det inte leda till att en annan skog avverkas.

Ingen dubbel bokföring

Vidare, säger Laine, måste man utesluta dubbel bokföring: om företaget låter plantera en skog som ökar upptaget av koldioxid i Finland kan insatsen inte räknas både Finlands nationella och företagets privata klimatmål till godo.

– Ytterligare ett kriterium är att den klimatkompenserande åtgärden inte får gå ut över andra miljömål, säger Laine.

Rekommendationerna är frivilliga och inte juridiskt bindande. Det är avsiktligt eftersom EU-lagstiftning är redan på gång. EU jobbar på ett system för certifiering av klimatåtgärder. Dessutom väntas EU lagstifta om tuffare kriterier för företags klimat- och miljöpåståenden, och för deras hållbarhetsrapportering och samhällsansvar.

”Slapp regering”

Organisationen Finnwatch som granskar företagens samhällsansvar tackar för den nya guiden, men säger att statsmakten måste börja övervaka handeln med klimatkompensation för att komma åt missförhållandena.

Även företaget Compensate som erbjuder klimatkompensation säger att standarderna på marknaden för frivilliga kolkrediter inte garanterar kvalitet i dag eftersom regleringen är för slapp.

Källa: Svenska Yle