Eon bygger Danmarks första offentliga laddare för lastbilar

I danska transportministeriets senaste anslagsomgång för gröna lastbilar, där 45 miljoner danska kronor delades ut för inköp av gröna lastbilar, gavs pengar uteslutande till elektriska lastbilar. Foto: Eon

Tyska  Eon etablerar nu de första publika blixtladdarna för lastbilar samtidigt som de första bidragskronorna betalas ut för inköp av de gröna lastbilarna.

De var pionjärer i fråga om laddstationer för personbilar och nu ligger Eon också i framkant av tunga transporter.

Idag finns bara 150 elbilar registrerade i Danmark och bara ett fåtal är tillräckligt stora för godstransporter, men det kommer snart att ändras.

Det satsar åtminstone tyska Eon på

De har därför nu valt att investera en tvåsiffrig miljonsumma i Danmarks första offentliga laddstationer för lastbilar. Tre blixtladdare med uttag för sex lastbilar kommer att sättas upp vid Høje Taastrup respektive Hirtshals Transport Center.

Energijätte som gigaladdare

Eon ”matar” också redan flera publika blixtladdare för lastbilar i både Danmark och de återstående 13 europeiska länder där den tyska energijätten är verksam.

I danska transportministeriets senaste anslagsomgång för gröna lastbilar, där 45 miljoner danska kronor delades ut för inköp av gröna lastbilar, gavs pengar uteslutande till elektriska lastbilar.

Ellastbilar är dock en teknik som fortfarande är i sin linda och utvecklarna är medvetna om att det finns risker förknippade med att satsa på denna sektor

Källa: Energy Watch