Nordex tilldelas en svensk-estnisk vindorder på 260 megawatt

Enefit producerar förnybar energi i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Företaget äger i dessa fyra länder totalt 22 vindkraftsparker, 38 solkraftverk, 4 kraftvärmeverk, ett pelletsverk och ett vattenkraftverk. Bild: Enefit

Den tyska tillverkaren av vindkraftsverk kommer att leverera, installera och serva 38 vindkraftsverk. Svenska Enefit Green har lagt en order hos tyska Nordex på en serie turbiner till vindkraftsparken Sopi-Tootsi i Estland.

30-årigt serviceavtal

Tillverkaren kommer att hantera leverans, installation och underhåll av de 38 enheterna på 6,8 megawatt vardera, som kommer att omfatta vindkraftsparken på 258 megawatt. Serviceavtalet har en löptid på 30 år.

Enefit rapporterar i ett pressmeddelande att kostnaderna för leverans- och servicekontrakten uppgår till 346 miljoner euro.

Den nya affären kommer kort efter att Enefit fattade det slutliga investeringsbeslutet på vindkraftsparken på land, som rapporterades i slutet av 2022.

Källa: Enefit