Ökat effektbehov kan bli ett problem för den boomande eldrivna bussektorn

Siemens har utrustat två av de sex carportarna vid Alsterdorf bussdepå med totalt 96 laddningspunkter med mellan- och lågspänningsteknik. Verksamheten startade sommaren 2021. Med totalt 240 parkeringsplatser är det en av de största och modernaste bussdepåerna för elbussar i Europa. Foto: Copyrigh Hamburger Hochbahn AG

- Ett galopperande elpris säger oss att det inte finns för mycket el på den europeiska marknaden, skriver Aascha Böhnke i den tyska facktidskriften Omnibusrevue:

- Vi har inte för mycket elektricitet i Tyskland, och vi kommer inte att ha det heller inom närmaste framtiden, konstaterade tyska industriministern Robert Habeck som en del av presentationen av ett lagförslag med det intressanta namnet:

Den tyska lagen, Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende" (lag om digitalisering av energiomställningen) handlar främst om skyldigheten att installera digitala, smarta elmätare. 

Hur många el-bilar tål nätet?

- Det verkar råda bred politisk enighet, både här hemma och utomlands, om att så mycket som möjligt ska elektrifieras, inte minst inom transportsektorn. Men inser politikerna att konsekvensen är ett kraftigt ökande behov av produktion av stora mängder förnybar el, frågar Aascha Böhnke.

Eftersom Tyskland i allt högre grad tar farväl av konventionell kraftproduktion ställer sol- och vindkraft energiproducenterna inför helt nya utmaningar. Man menar att konsumenterna måste bli "flexibla" när det kommer till sin egen elförbrukning. 

Tvätta när det blåser och dammsuga när solen skiner. Och allt detta styrs bäst via en app.

Det är aktiviteter som eventuellt kan hanteras flexibelt. Det blir nog lite mer obehagligt om den lokala elleverantören stryper laddningen av elbilen eller till och med vägrar att ladda helt under perioder.

Stora utmaningar

Och att stänga av eller minska värmeeffekten från värmepumpar passar på något sätt inte i ett högt industrialiserat land som Tyskland. 

Och ändå får man inte blunda för sådana problem, för det finns fortfarande helt andra och stora utmaningar framför oss, till exempel inom transporter. Allt fler bussoperatörer kommer att köra rent elektriskt i tätorter inom en snar framtid. 

Ambitiösa planer

Daimler Truck, som startar samarbete med FlixBus, utvecklar elektriska långfärdsbussar. Sådana bussar för eldrift ska enligt tillverkaren kunna vara i drift 2026.

Bortsett från elladdningsinfrastrukturen för nyttofordon som hittills saknats i stor skala. Men frågar man "De gröna" så finns det inga problem som inte går att lösa. 

Källa: Norska Bussmagazinet