Karsan fortsätter att expandera till den spanska marknaden

Snart finns Karsans eldrivna minibussar även spanska i Figueres och Arrecife. Konkret har företaget i den sistnämnda kommunen levererat en ny flotta på tre bussar som ska ersätta kommunens tidigare förbränningsbilar. Foto: Sustainable Bus/Karsan

Hållbar rörlighet på landsbygden. Karsan fortsätter att utöka sitt inflytande i Spanien och underlättar resor i små städer och byar med sitt utbud av nollutsläppsbussar.

För närvarande cirkulerar Karsan-fordon i områden som Tudelas historiska centrum eller Badajoz med minibussar som sträcker sig från 5,8 till 8,2 meter långa och med en kapacitet på mellan 19 och 48 platser.

Ersätter kommunens förbränningsbilar

Ángel Luis Estrella, General Manager för Karsan Spain, förklarade att ”bussar spelar en strategisk roll för att tillhandahålla mobilitetstjänster i dessa landsbygdsområden med mindre befolkningar eller i historiska centra som behöver mindre fordon.

Dessutom är de också en viktig transportmetod för grupper med mindre tillgång (ungdomar, äldre och personer med nedsatt rörlighet) eller lägre inkomster”

On-demand-bussar, en lösning för landsbygdstransporter?

På landsbygden är den reguljära kollektivtrafiken fortfarande mycket dålig, liksom dess frekvens. Med detta i åtanke fortsätter Karsan att arbeta för att leda omvandlingen av hållbar mobilitet, inte bara med integrationen av nya fordon på landsbygden eller för grupper med mindre tillgång, utan främjar också nya initiativ som "buss on demand."

Inom detta projekt kan småstadsbor begära en buss när de behöver resa. På så sätt kommer bussarna inte att gå tomma, som nu är fallet, utan anpassa sina rutter utifrån efterfrågan.

Fran Ramis, VD för Karsan Spanien, påpekar att ”kollektiv transport är en idealisk lösning för att förbättra landsbygdens rörlighet”.

Efter exemplet med skolskjutsar – som är efterfrågestyrda – skulle liknande modeller kunna föreslås för andra aktiviteter som rutinmässigt utförs av ett stort antal människor till arbetsplatser, vårdcentraler, rekreationsområden.

Källa: Sustainable Bus