Tyskland planerar 5100 kilometer långt vätgasnätverk

Inledningsvis fylls det tyska nätet med blå vätgas och på sikt kommer grön vätgas att fylla en större del av de förnybara energikällorna i Tyskland. Karta: Tyska Nätmyndigheten

Nytt nätverk för transport av vätgas ska hjälpa Tyskland på väg mot sina klimatmål. Ledningsnätet ska byggas före 2027.

H2-nätet 2030 blir cirka 5 100 kilometer långt, varav cirka 3 700 linjekilometer baseras på ombyggda gasledningar .

Den tyska regeringen planerar att utveckla och bygga ledningsnätet enbart för vätgasenergi till 2027, enligt ett strategidokument som Reuters har sett.

Grön vätgas ska dominera

Konkret ska det bildas ett nätbolag där staten ska delta. Det är nödvändigt att skapa ett prisvärt och användbart system på lång sikt, heter det.

Förbundskansler Olaf Scholz uttalade tidigare i år att Tyskland kommer att skapa tillväxt i vätgasanvändningen för att komma närmare landets klimatmål. De har dock fått ytterligare ett bakslag i och med utfasningen av den ryska naturgasen som Tyskland varit beroende av.

Uppdaterade klimatmål

Därför har tyskarna ökat sina ambitioner för vindenergi, precis som fler LNG-terminaler är på väg.

Tyskland uppdaterade klimatmålen i höstas så att de nu innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 65 procent. år 2030, och att Tyskland måste uppnå full klimatneutralitet år 2045.

Källa: Reuters