Tyskland behöver nya hamnar för stor vindkraftsutbyggnad till havs

Siemens Gamesa utvidgar verksamheten i Cuxhaven. Ny anläggning för tillverkning av rotorblad öppnades nyligen. Foto: Siemens Gamesa

Hamnen i Cuxhaven, centrum för tysk havsvindkraft, är i full kapacitet men landet behöver ytterligare hamnar för den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Den tyska regeringens ambitiösa planer på en storskalig utbyggnad av landets energiförsörjning till havs kan bromsas av en allvarlig brist på hamnkapacitet, enligt media Handelsblatt.

Övermäktig uppgift

Tyskland har för avsikt att etablera en havsbaserad vindkapacitet på minst 30 gigawatt 2030 och 70 gigawatt 2045. En förutsättning för en sådan massiv utbyggnad är dock att hamnar på den tyska västkusten faktiskt klarar av uppgiften, och det verkar inte vara fallet, skriver media.

För tillfället är endast hamnen i Cuxhaven lämplig för uppgiften att stödja Tysklands vindkraftsutveckling till havs, och bristen på hamnkapacitet förvärrades nyligen när en domstol annullerade planerna för en vindkraftshamn till havs i Bremerhaven.

– Den tyska energiomställningen, åtminstone vad gäller havsbaserad vindkraft, riskerar att misslyckas på grund av bristande hamnkapacitet, säger Jan Ninnemann, professor vid Handelshögskolan i Hamburg, till Handelsblatt.

Behov av ökad kajkapacitet

Ett rättsfall om en framtida terminal för havsvind i Bremerhaven har pågått i sju år utan att man kom på idén att Tysklands behov av en hastig utbyggnad av havsvind hade förändrats avsevärt under tiden.

Hamnen i Cuxhaven är för närvarande centrum för tysk havsbaserad vindkraft, men enligt vd för terminalföretaget Cuxport, Hans-Peter Zint, är hamnens kapacitet maximal. Det finns planer på att utöka hamnens kajkapacitet, men de 300 miljoner euro som behövs för att genomföra projektet finns inte tillgängliga i offentliga budgetar.

Enligt Rostocks hamnchef, Jens Aurel Scharner, behövs minst två vindkraftshamnar till havs på den tyska västkusten tillsammans med en liknande hamn vid Östersjön för att serva den planerade vindkraftsutbyggnaden till havs.

Källa: Handelsblatt