Boreal Buss vann upphandlingen i norska Arendal med omnejd - 90 procent av linjenätet körs utsläppsfritt

Kontraktets omfattning är ca 6,2 miljoner färdkilometer per år. Kontraktet innebär avsevärt lägre CO2-utsläpp och mindre buller. Foto: Boreal Buss AS

Från den 1 juli 2024 tar Boreal över för LL Setesdal Bilruter och Agder Buss i området Lillesand, Grimstad, Froland, Arendal, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Risør och Gjerstad.

”Bästa förhållandet mellan pris och miljö”

I enlighet med lagen om offentlig upphandling har en upphandling genomförts för busstrafik i östra Agder. Boreal Buss AS har erbjudandet som ger det bästa förhållandet mellan pris och miljö.

Bolaget tar över bussdriften och reguljärtrafiken i kommunerna Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør och Gjerstad från och med den 1 juli 2024. Kontraktet gäller från kontraktsslut t.o.m. 30 juni 2032. Kunden har en ensidig option att förlänga kontraktet med en eller två perioder om ett år i taget, till och med den 30 juni 2034.

Utsläppsfri körning

- Vi är nöjda med att det har varit 5 leverantörer i tävlingen och nu ser vi fram emot ett bra samarbete med Boreal Buss AS under tiden fram till starten av det nya kontraktet. Kontraktet innebär att cirka 90 procent av sträckan körs utsläppsfritt, vilket kommer att vara ett stort bidrag till att nå regionens miljömål de kommande åren. AKT ser fram emot att vidareutveckla en hållbar kollektivtrafik under de kommande åren, säger Siv Wiken, vd för AKT.

Kontraktets omfattning är ca 6,2 miljoner färdkilometer per år. Kontraktet innebär avsevärt lägre CO2-utsläpp och mindre buller, i och med att cirka 90 procent av färdkilometerna i kontraktet kommer att utföras med utsläppsfria fordon/elbussar.

Fem leverantörer deltog i en anbudstävling med förhandling, vilket innebär att deltagarna fick möjlighet att förbättra sitt erbjudande under anbudsprocessen. Deltagare var Boreal buss AS, Vy Buss AS, Tide Buss AS, L/L Setesdal Bilruter och Trønderbilene AS.

Källa: Norska Bussmagasinet