Siemens Gamesa vill ha vindkraftsparker uteslutande för elektrolys

Kommer havsbaserade vindkraftsparker som denna vid Ørsted att användas för att producera grön vätgas? Utvecklingen pekar åt det hållet. Foto: Ørsted

Tillverkaren ser stora fördelar med vätgas tillverkat direkt från vindkraft, men det krävs politisk vilja för att stödja stora investeringar.

Om tio år blir det möjligt att se vindkraftverk som genererar kraft enbart för att användas för att producera grön vätgas – om beslutsfattare påskyndar beslut som stöder etableringen av ett europeiskt vätgasnätverk.

Fokus på vätgas

Så säger Siemens Gamesa, som under de senaste tre åren har arbetat med att integrera elektrolyssystem direkt i vindkraftverk.

- Vi har kommit till den tydliga slutsatsen att den mest effektiva och billigaste produktionen kan uppnås genom att flytta [vätgas] produktionen så nära som möjligt till produktionskällan - i det här fallet till ett havsbaserat vindkraftverk, säger Siemens Gamesas chef för avdelningen innovation och produktutveckling, Skjærbæk.

Överföra H2 vidare till slutanvändare

- Vi utforskar främst vindkraftverk med integrerad [vätgas] produktion, men utvärderar också hur man kan etablera produktion vid en gemensam anslutningspunkt inom en vindkraftspark.

Ett sådant anslutningsnav, företrädesvis också utrustat för att överföra H2 vidare till slutanvändare, är helt nödvändigt för att manifestera produktionen av den elementära gasen som är inbyggd i vindturbiner.

- Utmaningen blir att designa ett nav som kan säkerställa att vätgas går direkt från turbinen till konsumenten. Någon måste planera hela det erforderliga nätet på liknande sätt som elnätsplanering. I princip måste motsvarande infrastruktur göras för vätgas, säger Skjærbæk.

För att verkligen lyckas skapa både en europeisk vätgasekonomi och möjliggöra för ny teknik att blomstra, måste stora beslut först tas i en bredare, internationell miljö, hävdar innovationschefen.

Söker lägre kostnader

– Det här är inget som kan åstadkommas nationellt. Större tänkande är nödvändigt. Stora aktörer inom gasbranschen har redan planer på infrastruktur, men man måste ta ansvar för att faktiskt etablera den, konstaterar han.

Siemens Gamesa anser att direkt, inbyggd H2-produktion har flera fördelar, först och främst genom att minimera energiförlusten genom att integrera elektrolys direkt in i turbinen snarare än att överföra den genom flera mellanliggande omvandlingar.