Köpenhamns gröna sopbilar laddas med dieselgeneratorer

I Köpenhamn kör 24 elektriska sopbilar från Amager Resurscenter (ARC) runt och hämtar hushållsavfall från stadens invånare. Foto: Scania

En del av kraften till Köpenhamns elektriska sopbilar kommer för närvarande från dieselgeneratorer. Det kommunalt ägda bolaget bakom sophämtningen inser att det är olyckligt, men också nödvändigt.

Utöver ström från laddstationer får Köpenhamns elektriska sopbilar ström från dieselgeneratorer.

Inte bara el

Men det är inte bara el från elnätet som fyller de elektriska sopbilarnas batterier.

På veckobasis måste ARC använda dieselgeneratorer för att driva några av de elektriska sopbilarna, bekräftar företaget för MobilityWatch.

– Om vi ​​måste titta på den försörjningstrygghet vi måste tillhandahålla för att kunna hämta avfall i staden, då måste vi göra det här, säger Helena Nielsen, chef för sophämtning på ARC.

Överlämnades till ARC

Bakgrunden är att Köpenhamns Kommun 2018 beslutade att ta hem uppdraget att hämta hushållsavfall från Köpenhamnsborna.

Uppdraget tilldelades ARC, som är ett gemensamt kommunalt bolag som ägs av Köpenhamns kommun och kommunerna Frederiksberg, Dragør, Hvidovre och Tårnby.

Beslutet innebär att insamlingen av hushållsavfall i Köpenhamn överlämnas till ARC, eftersom ett antal avtal med privata åkerier löper ut under perioden 1 januari 2022 till 1 september 2024.

Av ARC:s egen hemsida framgår att det politiska beslutet bl.a. handlar om att stärka kommunens klimatprofil och att alla ARC:s sopbilar "ska gå på grön el".

Två dieselaggregat

Kravet från kommunen har hittills lett till att ARC beställt 15 elsopbilar från Skåne i maj 2021 och i mars i år har man beställt ett 100-tal till.

- Att ladda cirka 100 sopbilar kräver en enorm strömförbrukning. Därför är det ett separat projekt på gång för att tydliggöra hur vi lyckas ladda så många sopbilar samtidigt, skriver ARC på hemsidan.

Nu står det klart att ARC inte har lyckats ladda alla elektriska sopbilar med enbart grön el.

I stället har det kommunala bolaget hyrt två dieselaggregat, som på veckobasis ska bidra till att ladda flera av de 24 elektriska sopbilar som ARC hittills har i daglig drift i huvudstaden.

Blixtladdas vissa fall

Bolaget uppger att den primära laddningen sker via el från elnätet. Det har dock visat sig vara nödvändigt att i vissa fall blixtladda de elektriska sopbilarna mellan de två dygnspassen.

Därför har ARC "funnit det nödvändigt" att anlita två dieselgeneratorer för ändamålet, som enligt företaget i snitt laddar en till två elektriska sopbilar högst två gånger i veckan vid företagets förbränningsanläggning Amager Bakke.

Helena Nielsen påpekar att det inte har funnits någon väg runt dieselgeneratorerna.

Källa: ARC