Gamla solenergisystem är idag bara skrot: solexperter presenterar alarmerande beräkningar

Medan värdet på återvinningsbara solcellsråvaror nu är cirka 170 miljoner USD per år, kommer detta värde år 2030 att vara så högt som 2,7 miljarder USD. Image: MIT Tech Review. MS TECH | PIXEL SQUID

Tyska solenergiexperten och YouTubaren Andreas Schmitz varnar för kommande årens mängder av solcellsskrot. Ur ett globalt perspektiv finns det knappast någon återvinningsinfrastruktur. Med en stadigt växande solenergiexpansion kan detta bli ett enormt problem.

Dr Andreas Schmitz är vetenskapsman och ingenjör. Utöver sitt jobb inom forskning driver han en egen tysk YouTube-kanal, där han berättar om solsystem, klimatförändringar, batterier med mera.

Växer expotentiellt

Med sin senaste video uppmärksammar han ett problem som snart kommer att bli akut: bristen på återvinningsstrukturer för solceller. För under de kommande åren kommer mängden föråldrade solcellsmoduler att växa exponentiellt.

I sin video hänvisar Schmitz till olika studier. En studie av Rystad Energy, ett internationellt konsultföretag för energibranschen, antar att efterfrågan på solceller kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Experter uppskattar att denna ökning kommer att fortsätta, så att 2050 råvaror värda 80 miljarder dollar per år kan erhållas från återvinning av solcellsmoduler.

Kina producerar mycket och återvinner lite

I Tyskland anser experten att återvinningen av systemen är ett mindre problem. Men i andra länder finns redan extrema underskott.

Kina producerar för närvarande cirka tre fjärdedelar av alla solcellsmoduler i världen. Men återvinning verkar inte ha någon större betydelse för världsmakten.

Det har bara funnits en återvinningsanläggning i Kina sedan flera år. Anläggningen kan materiellt bearbeta solcellsmoduler med en total effekt på 10 megawatt per år. Som jämförelse: Kina producerade solcellsmoduler med en total effekt på 53 000 megawatt 2021.

Schmitz uppger att Kinas centralregering nyligen har utarbetat planer för att främja och utveckla återvinningen av sol- och vindkraftverk. År 2035 förväntar sig Kina mer än en miljon ton solcellsavfall.

Andreas Schmitz kritiserar också att västvärlden just nu är "otroligt beroende" av Kina, trots att landet inte uppmärksammar miljöskyddet tillräckligt. I allmänhet bör beroenden undvikas så långt det är möjligt, vilket åskådliggörs tydligt av Tysklands beroende av rysk gas.