Tävlan om stora vindkraftsparken i havet utanför finländska staden Jakobstad inleds 

Vindpark med 160 vindkraftverk planeras i Östersjön i havet utanför finländska staden Jakobstad. Foto: Wikipedia Common, kredit: Martina Nolte

Två vindkraftbolag vill bygga en havsbaserad vindkraftpark utanför Jakobstadsområdet. OX2 presenterade nyligen sina planer på ett infotillfälle och mötte genast på mothugg och kritiska frågor.

OX2 är ett svenskägt bolag med huvudkontor i Stockholm.

Nu har detta vindkraftsbolag inlett en miljökonsekvensutredning med syfte att bygga en havsbaserad vindkraftpark 35 kilometer väster om Jakobstad.

Det handlar om en stor park, Laine, med maximalt 150 kraftverk spridda på ett 450 kvadratkilometer stort område. Vindparken skulle generera lika mycket el som en kärnkraftsreaktor.

Ungefär 80 personer, lokalpolitiker, tjänstemän, sommarstugeägare och andra intresserade, slöt nyligen upp när vindkraftsbolaget bjöd in till informationstillfälle i Jakobstad.

Många kritiska frågor från publiken

OX2 och NTM-centralen informerade om programmet för miljökonsekvensutredning, och de kritiska frågorna lät inte vänta på sig. Både vad det gäller vindparken men också själva informationstillfället.

Producerar mer el än Olkiluoto 2

Vindkraftsparken Laine skulle ligga mitt i Kvarken 29 kilometer från kusten. Vindkraftverkens totala höjd över havet skulle bli 270 meter, eller till och med 370 m om tekniken så tillåter.

Den uppskattade årsproduktionen är ungefär TWh, alltså terawattimmar. Det är mera än Olkiluoto 2 producerar och kan jämföras med Olkiluoto 3 som vid full kapacitet ska kunna producera 13 terawattimmar el om året.

Sjökabelfästen oroar villaborna

Elektriciteten som produceras förs till land via sjökablar. På fastlandet sköts elöverföringen från havsvindkraftsparken med luftledningar och med jordkablar i närheten av platsen där ledningarna dras i land.

Sjökablarnas landfäste var en stor källa till diskussion. Stugägarna vill inte ha landstigningsplatserna, elstationer och kraftlinjer intill sina sommarställen.

Åhörarna oroade sig också för hur muddringsarbetena kommer att påverka vattenkvaliteten, hur fiskarnas vandring påverkas, om vindparken kommer att störa utsikten, om kulturmiljön och huruvida vindparken medför buller.

Undersöker möjlighet att producera vätgas

I projektet granskas dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar därför också vätgasledningar från projektområdet till fastlandet.

Vätgas är ett sätt att ta tillvara överskottselektricitet från vindkraftverk. Den framställs genom elektrolys ur vatten med hjälp av det överskottsel som inte kan lagras.

Två bolag tävlar om att bygga vindpark

OX2 är inte ensam om sina planer. Också Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, tidigare Wpd Finland, planerar en havsvindkraftpark, Reimari, utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby i samma storleksklass.

Skyborn Renewables ordnar informationsmöten

Ilmatar Offshore, som också begärt undersökningstillstånd för havsvindkraft i samma område, hoppade av förra veckan och koncentrerar sig i stället på Åland.

Källa: OX2