EU-förslag får Tyskland att frukta ett långtgående körförbud

Utsläppen av föroreningar från tunga kommersiella fordon, såsom lastbilar och bussar, regleras av EU-omfattande direktiv och förordningar. Foto: RRF / Fotolia

Nyligen rapporterade flera massmedier att städer och organisationer i EU kräver uteslutande utsläppsfria stadsbussar från 2027. Nu överväger EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om att mer än halvera skadliga utsläpp till 2030.

Här förlitar sig EU-kommissionen på rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO). Det är främst kväveoxider (NO x) som vi pratar om. Dagens gränsvärde för NOx är 40 mikrogram per kubikmeter luft i årsgenomsnitt. WHO anser att gränsvärdet måste gå ner till 10 mikrogram och påminner om att 7 miljoner människor tros dö världen över varje år på grund av luftföroreningar.

Omedelbara reaktioner

När det gäller skadliga utsläpp per kubikmeter luft är det förstås tätbefolkade länder som kommer sämst ut. Det kom omedelbara reaktioner från folkrika Tyskland. Här tror man helt enkelt att sådana skärpningar som WHO vill, måste innebära långtgående körförbud. Krafter i Tyskland anser därför att den federala regeringen massivt måste motsätta sig sådana planer från början.

Från tysk sida påpekas i stället att luftkvaliteten har förbättrats avsevärt de senaste åren och att det är viktigare att se till att de nuvarande gränsvärdena efterlevs än att anta betydligt strängare regler.

Källa: Norska Bussmagasinet