Krav på endast utsläppsfria stadsbussar

Utsläppsfri stadsbuss i Helsingfors. Esa Niemelä / Pixabay

I ett brev till EU-kommissionen har flera europeiska städer och ett antal miljöorganisationer i 11 länder begärt att endast nollutsläppsstadsbussar ska säljas i EU från 2027. Men Norge ligger troligen före.

I brevet till EU begär städerna och organisationerna att kravet på utsläppsfria stadsbussar ska tas med i det kommande förslaget till CO 2-normer för nya, tunga fordon.

Det anses nödvändigt med nollutsläpp från stadsbussarna för att göra luften i städerna renare och för att bidra till att nå EU:s klimatmål. Med nollutsläpp menar vi eldrivna och vätgasdrivna bussar.

Oklart vad de norska myndigheterna menar

Städerna bakom brevet till EU-kommissionen är Köpenhamn, Hamburg, Paris, Rotterdam, Sevilla, Barcelona, ​​​​Milano, Malaga, Valencia och Palma.

Nu är Norge inte med i EU, men om det går som myndigheterna vill kommer 100 procent av nya stadsbussar i det här landet att vara eldrivna år 2025.

Det är lite oklart vad de norska myndigheterna menar men det ser ut som att man definierar stadsbussar med alla bussar som har ståplatser. Och med elektriska menar man förmodligen också vätgasdrivna bränslecellsbussar.

Källa: Norska Bussmagasinet

Sex största kommuner

Nu finns det också ett antal stora europeiska städer som har förbundit sig att endast skaffa utsläppsfria bussar från 2025. Bland dessa finns Barcelona, ​​​​Berlin, Madrid, Rom och Warszawa. Dessutom finns det ett antal städer som redan idag bara köper utsläppsfria bussar. Det gäller bland annat alla städer i Nederländerna, Danmarks sex största kommuner, Hamburg och London.