Finlands största utsläppskälla går mot nollutsläpp

SSAB:s stålverk i Brahestad, Finland. Foto: AFRY

Idag står SSAB:s stålverk för sju procent av Finlands utsläpp av koldioxid. Förhoppningen är att om några år kommer utsläppen att vara nere i noll genom en ny produktionsmetod vid Brahestads stålverk.

Gjutningen av järn i masugnarna i Brahestad blir snart historia om allt går enligt de planer för fossilfritt stål SSAB presenterade tidigare i år.

Ett nytt forskningscentrum uppförs

Gjutningen av järn i masugnarna i Brahestad blir historia om några år om allt går enligt de planer för fossilfritt stål SSAB presenterade i januari.

Stålkoncernen SSAB:s industriområde strax utanför Brahestad är enormt. På 500 hektar ryms för­utom stålverket med två masugnar, smältverk, valsverk och anläggningen för koksning, en hamn, 40 kilometer väg och 30 kilometer järnväg. En ny byggnad för kontor och ett forskningscenter är under uppförande.

Källa: HBL