"Kärnkraftverket i Olkiluotos stora produktion förväntas pressa ner även svenska elpriser"

Finländska kärnreaktorn Olkiluoto 3 producerar el. Foto: TVO

Från kärnkraftverket i Olkiluoto 3 kommer numera bara goda nyheter. 

Reaktor 3 vid kärnkraftverket Olkiluoto går för första gången på full effekt, säger Teollisuuden Voima (TVO) i sitt senaste pressmeddelande.

Olkiluoto 3:s fulla effekt är cirka 1600 megawatt.

Reaktorn är fortfarande i provdrift och normal elproduktion är planerad att starta i december 2022.

- Idag har vi nått en historiskt viktig läsning på vårt produktionsbord. Vi fokuserar nu på att slutföra testerna enligt provdriftsprogrammet och komma till vanlig elproduktion i december, säger produktionschef Marjo Mustonen i ett pressmeddelande.

Anläggningsenheten i Olkiluoto är nu den största elproduktionsanläggningen i Europa och den tredje största i världen, säger TVO.

Cirka 40 procent av Finlands el produceras för närvarande från Olkiluoto.

Olkiluotos första och andra reaktor producerar totalt cirka 21 procent av det nuvarande elbehovet och Olkiluoto 3 cirka 19 procent.

Enligt TVO finns det fortfarande tio testenheter, som påverkar effekten på anläggningsenheter under testdriften och med undantag för en har de även testats på lägre effektnivåer.

I några av de framtida testerna kommer enhetens produktion antingen att avbrytas som planerat eller så kommer effekten att reduceras till lägre effektnivåer.

Dessutom genomför TVO ett experiment i samarbete med nätföretaget Fingrid, där en kortslutning orsakas i nätets testområde.

Cirka 40 procent av Finlands eleffekt från Olkiluoto 

- Detta har vi väntat på i 20 år och en lång rad proffs har jobbat för att nå hit: Alla Olkiluotos tre produktionsenheter, inklusive reaktor 3, producerar el för full effekt. Just nu kommer cirka 40 procent av Finlands eleffekt från oss, skriver docent Veli-Pekka Nurmi som är säkerhetsdirektör för Industrins kraft, som driver Olkiluoto kärnkraftverk, i ett glädjesprudlande inlägg på Twitter, som publicerades av Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Den nystartade reaktorn ger en stor planerbar energiproduktion som kraftigt minskar behovet att importera el till Finland. Produktionen är till och med så stor att det förväntas trycka ner även svenska elpriser.

Källa: HBL