Tyskland debatterar om förlängning av kärnkraftsdriften

Biblis kärnkraftverk i Tyskland, block A (till höger. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Peter Stehlik

Tyska politiker försöker hitta en väg i dessa dagar ut ur den pågående energikrisen. Samtidigt som mer kol redan eldas, vädras också möjligheten att hålla kärnkraftverken vid liv. Men det kan vara svårt, enligt energibolagen.

Tyskland har redan valt att starta om två koleldade kraftverk för att övervinna energikrisen. Men om landet ska ha något hopp om att bli oberoende av rysk försörjning behövs ännu mer.

Stresstest

Därför har även ett så kallat "stresstest" av elnätet inletts. Testet kommer att ta flera veckor och kommer att avgöra om Tyskland kommer att ha tillräckligt med kraftproduktionskapacitet när de tre återstående kärnkraftverken, Isar 2 (Eon), Neckarwestheim 2 (ENBW) och Emsland (RWE), stängs enligt planen i slutet av december.

Det senaste stresstestet, som genomfördes i mars, visade att de tre kärnkraftverken inte skulle vara till mycket hjälp under gaskrisen – mest för att de inte kunde bidra till att ersätta gas för industriella ändamål och uppvärmning.

Denna gång måste dock testet även ta hänsyn till de skyhöga energipriserna och om en förlängning av livslängden på kärnkraftverken kan råda bot på detta.

Inte den stora räddningen

Det beror på att även Tyskland fortsätter att använda gas för elproduktion och det är just här som kärnkraftverken kanske skulle kunna bidra i stället.

Tysklands ekonomiminister Robert Habeck ser dock inte kärnkraften som den stora räddningen för landet, eftersom den bara skulle kunna lindra 2 procent av gasförbrukningen.

Landets finansminister Christian Lindner menar att Tyskland vid behov visst kan använda sina "säkra och klimatvänliga kärnkraftverk" som ett alternativ fram till 2024.

När stresstestet beräknas vara klart i slutet av augusti eller början av september väntas regeringen fatta ett beslut i kärnkraftsfrågan.

Svårt att starta om

Majoriteten av Tysklands kärnkraftverk har dock länge varit nedlagda, medan de tre sista ska stängas i slutet av året.

Tyskland beslutade, genom politisk och social konsensus, att stänga av landets kärnkraftskapacitet redan 2011 på grund av olyckan i Fukushima. Den första då också för miljardersättning till företagen för utebliven vinst.

Utfasningen av tysk kärnkraft måste därför ske senast den 31 december 2022. Och just det 11 år gamla beslutet har lett till att kärnkraftverken håller på att stängas av.

I slutet av februari förnekade även alla tre kärnkraftsoperatörer i landet, Eon, ENBW och RWE, att de var intresserade av att återuppliva sina reaktorer.

Eon uppger för EnergiWatch att energibolaget avvaktar politikernas beslut om vad planen ska vara för kärnkraftverken.

Källa: Handelsblatt