Tyskland kan vara redo att ta över Uniper

Uniper erhöll nyligen finansieringsgodkännande för vätgaspilotprojekt i tyska Krummhörns naturgaslager. De befintliga gaslagringsanläggningarna i Tyskland är konstruerade för naturgas och måste fortfarande konverteras för att använda vätgas. Energileverantören Uniper vill nu testa användningen av vätgas i stor skala och i verklig miljö. Foto: UNIPER

Fortum meddelar att Unipers ekonomiska situation och det allt besvärligare läget på den europeiska energimarknaden måste beaktas vid förhandlingarna om ett räddningspaket för Uniper. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg planerar Tyskland att nationalisera det tyska energibolaget.

Fortum uppger att diskussionerna om Unipers framtid med tyska staten fortsätter. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg är Tyskland redo att gå in som majoritetsägare eller till och med att nationalisera Uniper.

Nationalisering?

Osäkerheten kring det tyska energibolaget Unipers framtidsutsikter har vuxit sedan Fortum och tyska staten i juli kom överens om hur det tyska företaget skulle räddas ur krisen. Nu skriver nyhetsbyrån Bloomberg att Tyskland planerar att nationalisera det tyska företaget.

Långsiktig lösning?

Fortum uppger för sin del att förhandlingarna med tyska staten fortsätter och att inga beslut som skulle avvika från det krispaket parterna kom överens om i juli har fattats. Fortum meddelar att man informerar om så skulle ske.

Unipers förluster har vuxit sedan överenskommelsen om krispaketet slöts och tyska staten är nu redo att öka sitt innehav i Uniper till över 50 procent eller till och med att nationalisera hela företaget, skriver Bloomberg.

Fortum skriver i sitt pressmeddelande att den försvagade omgivningen och Unipers ekonomiska läge måste beaktas då parterna fortsätter diskussionerna om en långsiktig lösning för det tyska energibolaget.

Uniper publicerade en engelsk version av samma pressmeddelande som Fortum på sin hemsida.

Uniper uppgav då företaget presenterade sitt resultat i mitten av augusti att förlusterna för gashandeln uppgår till omkring 100 miljoner euro per dag. Den förlusten är nu enligt beräkningar från Credit Suisse uppe i 130 miljoner dagligen. Sedan dess har det tyska företagets resultat dessutom pressats av de säkerheter de stigande elpriserna kräver.

Ytterligare ett lån?

I slutet av augusti meddelade Uniper att företagets likviditet har försämrats sedan resultatet för årets andra kvartal presenterades. Uniper lyfte då två miljarder euro som beviljats i lån av den tyska statens KfW Bank. Totalt har banken nu lånat nio miljarder euro åt Uniper.

Dessutom anhöll Uniper om ytterligare ett lån på fyra miljarder euro. Skälet är alltså att det inte bara är de höga gaspriserna utan även de höga elpriserna i Norden som ställer krav på säkerheter från Unipers sida.

Uniper är Tysklands största gasimportör och har lidit stora förluster sedan Ryssland slutade exportera billig gas till Tyskland. Då Uniper inte får rysk gas har bolaget tvingats köpa gas på annat håll till betydligt högre priser för att kunna förse sina kunder med gas.

Förblir majoritetsägare?

I juli kom Fortum, Uniper och tyska staten överens om ett paket för att rädda Uniper. Paketet innebar att tyska staten gick in som ägare med en andel på 30 procent.

Fortum skulle enligt uppgörelsen förbli majoritetsägare med en andel på 56 procent, men inte behöva gå in med ytterligare pengar i Uniper.

Parterna har sedan uppgörelsen nåddes förhandlat fortfarande om detaljerna i paketet. Osäkerheten kring Unipers verksamhetsförutsättningar och framtidsutsikter har vuxit sedan juli, uppger Fortum.

Källa: Bloomberg/ HBL