EU-kommissionen inleder samarbete med Norge om billigare gas

Tekniker vid en bearbetningsanläggning på land som betjänar gasfältet Ormen Lange i Norge. Foto: SHELL

Det blir inget bestämt pristak på gas, men det betyder inte att det inte kommer att finnas något arbete för att få ner priserna, säger EU-kommissionens ordförande, som också aviserar en reform av elmarknaden, som kommer att frikoppla el- och gaspriser från varandra.

EU-kommissionen inleder diskussioner med Norge om att få in billigare gas i EU.

– Vi måste fortsätta våra ansträngningar för att uppnå lägre gaspriser.

Minskad förbrukning av el i EU

Så lät det från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nyligen i Strasbourg, där hon höll sitt stora årliga "State of the Union"-tal till Europaparlamentet i Strasbourg. Målet är att komma till rätta med stigande energipriser.

- Det handlar bland annat om mål för en minskad förbrukning av el i Europa, ett tak på elbolagens inkomster från el och en skatt på intäkterna som de fossila energibolagen tjänar år 2022, sade Von der Leyen.

Däremot föreslår inte kommissionen något definitivt gastak. Varken på gasen från Ryssland eller på gas som kommer in i Europa i allmänhet. För det finns ingen överenskommelse om det bland EU:s medlemsländer.

Opålitliga leverantörer som Ryssland

- Gasen behöver fortfarande komma in i EU, men å andra sidan är den för dyr. Det skadar vår globala konkurrenskraft. Därför kommer vi tillsammans med medlemsstaterna att utveckla en uppsättning åtgärder som tar hänsyn till leveransernas specifika karaktär. Det finns opålitliga leverantörer som Ryssland. Och så finns det de pålitliga vännerna som till exempel Norge, sa kommissionens ordförande.

- Jag har kommit överens med Norges statsminister om att vi inrättar en grupp som sätter sig ner för att ta reda på hur vi - på ett rimligt sätt - kan sänka gaspriserna", säger Ursula von der Leyen.

Arbetet har tydligen redan börjat.

Ursula von der Leyen betonade också att kommissionen nu arbetar med en stor reform av elmarknaden.

- Samtidigt som vi hanterar den omedelbara krisen måste vi också se framåt. Elmarknaden som den fungerar idag, d.v.s. baserat på en rankning, är inte längre fördelaktigt för konsumenterna. Konsumenter bör njuta av fördelarna med billig förnybar energi. Elpriserna bör därför frikopplas från gasens dominerande inflytande”, sa Ursula von der Leyen, som i detta sammanhang skickade en bukett rosor till Danmark genom att påminna om oljekrisen på 70-talet.

- En del av oss minns de bilfria söndagarna, som infördes för att spara på bensinen. Men vi fortsatte på samma spår ändå. Vi gjorde oss inte oberoende av olja. Och vad värre var, enorma subventioner gavs till och med till fossila bränslen.

Det var fel, betonade Ursula von der Leyen.

- Det var bara ett fåtal som förstod att det verkliga problemet var själva fossila bränslen. Inte deras pris. Danskarna var liksom de som såg ljuset då. Danmark började investera massivt i vindenergi. De blev ledande inom sektorn och skapade tiotusentals nya jobb, och det är dit vi är på väg. sa Ursula von der Leyen och förebådade ett paradigmskifte.

Källa: EU-Kommissionen