Majoriteten av EU:s folkvalda är redo att avskaffa stödet till primär biomassa

Biomassa för energi (bioenergi) fortsätter att vara den viktigaste källan till förnybar energi i EU, med en andel på nästan 60 procent. Värme- och kylsektorn är den största slutanvändaren och använder cirka 75 procent av all bioenergi. Foto: Creative Commons Lic. Kredit:recyclind Italiano

De tre största politiska grupperna i EU-parlamentet vill avskaffa stödet till biomassa, som Danmark använder mycket av i fjärrvärmesystemet.

Om EU-parlamentet får sin vilja igenom kan det innebära ännu högre energiräkningar framför allt i Danmark men även på annat håll.

Astronomiska belopp

Nu ska en majoritet i EU-parlamentet ta bort stödet till biomassa.

Energiräkningarna, som redan har stigit med astronomiska belopp, riskerar att bli obetalbara för vanliga löntagare.

Åtminstone om de förtroendevalda i EU-parlamentet får sin vilja igenom när det gäller biomassa.

Inom kort kommer parlamentariker i Strasbourg att rösta om ändringsförslag till översynen av direktivet om förnybar energi.

Detta är vad som går under namnet REDII på EU-språk. EU-kommissionen föreslog flera ändringar av direktivet sommaren 2021, som ska se till att EU når sitt mål att minska CO2-utsläppen med 55 procent. senast 2030.

Ett av ändringsförslagen som Socialdemokraterna, europeiska folkpartiets grupp och den socialliberala Renew-gruppen vill att det statliga stödet till biomassa avskaffas. Det innebär att stödet försvinner för rötter, stubbar, grenar och toppar från träd och däremellan bestämda trädstammar.

För Danmark kan det få enorm betydelse, eftersom ca 60 procent av den förnybara energin landet använder kommer från biomassa.

Gäller att fastställa parlamentets ståndpunkt

Omröstningen går dock bara ut på att fastställa parlamentets ståndpunkt. När det är klart ska de förtroendevalda förhandla med EU-länderna. Det är rådet i Bryssel som gör det på uppdrag av länderna i de så kallade trilogförhandlingarna, där EU-kommissionen sitter som tredje part.

Därför är det fortfarande inte fråga om ett slutgiltigt beslut. Och frågan är om EU-länderna, i den energisituation som Europa befinner sig i just nu, är redo att fatta beslut som undantagslöst kommer att öka ännu mer på slutanvändarnas energiräkningar.

Samtidigt finns det gröna intresseorganisationer som driver på för att förslaget ska gå igenom, eftersom de anser att avskogningen ska stoppas och att vedeldning är lika dåligt för miljön som fossileldning.

Högre subventionerad produktion

Bland annat av den anledningen ska det också röstas om i riksdagen om biomassa överhuvudtaget ska räknas som förnybar energi. Det råder dock mycket mindre enighet i den frågan än i stödfrågan, och det är därför mycket svårare att förutse utgången.

I Danmark ökar stödet för biomassa. I den senaste finanspropositionen från regeringen kan man se att produktionen av biomassa kommer att få nästan 774 miljoner danska kronor i stöd 2022. Siffran är satt till 1 145 miljoner kronor 2023 i väntan på högre subventionerad produktion.

Källa: EU-Parlamentet