Färsk färdplansrapport återspeglar framstegen inom kärnkraftsamarbetet mellan USA och Polen

Brzezinski och Moskwa vid ceremonin i Warszawa, Foto: Polens miljöministerium- Ministerstwo Klimatu i Środowiska

USA och Polen har lagt fram en detaljerad bilateral färdplan för byggandet av sex stora kärnreaktorer med amerikansk teknologi och ett ramverk för strategiskt samarbete inom civil kärnenergi.

Konceptet och genomföranderapporten för civilt kärnkraftsamarbete levererades till Polens klimat- och miljöminister Anna Moskwa i Warszawa av USA, genom Department of Energy (DOE) och USA:s ambassadör i Polen Mark Brzezinski, tillsammans med Westinghouse Polens president Miroslaw Kowalik och Bechtel General Manager för kärnkraft Ahmet Tokpinar.

USA-finansierade analyser

Rapporten, som uppfyller en skyldighet enligt ett mellanstatligt avtal 2020 om kärnenergisamarbete, återspeglar mer än 18 månaders intensivt arbete och miljontals dollar av USA-finansierade analyser och bedömningar, säger de två nationerna i ett gemensamt pressmeddelande.

Det stöds av detaljerade studier av Westinghouse och Bechtel om genomförbarheten av AP1000-teknik för att uppfylla förväntningarna från det polska kärnkraftsprogrammet och Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), investeraren i byggandet av kärnkraftverk i Polen. Det slutliga dokumentet har granskats av en bilateral styrkommitté med viceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński från Polens klimat- och miljöministerium och DOE:s biträdande sekreterare Andrew Light som ordförande.

Fri från ryskt inflytande

 

-Rapporten är ett stort steg mot Polens utveckling av en robust civil kärnkraftsindustri som inte släpper ut koldioxid och kommer att resultera i ytterligare en europeisk energikälla som är fri från ryskt inflytande, säger USA:s energiminister Jennifer Granholm.

Rapporten kommer att beaktas noga av Polens regering när den tar viktiga teknologirelaterade beslut i höst, sade Moskwa.

- Kärnkraftsutbyggnad i Polen kommer avsevärt att bidra till socioekonomisk utveckling och det som nyligen blev avgörande på grund av utbrottet av Rysslands aggression mot Ukraina - för att säkerställa energisäkerhet", tillade hon.

Polen planerar att starta kärnkraftsdriften omkring 2033 som en del av en mångsidig energiportfölj, och lämna landets stora beroende av kol. PEJ har valt en plats i Lubiatowo-Kopalino som den föredragna platsen för den första av sex stora anläggningar.

Dessutom arbetar flera energikrävande industriföretag för att uppgradera anläggningar till att omfatta små modulreaktorer och högtemperaturreaktorer för industriell värmeproduktion ingår sedan 2016 i regeringens utkast till utvecklingsstrategi.

Källa: World Nuclear News

 

 

 

Med vänlig hälsning