Finländskt elmätarföretag tar över den danska marknaden

Att byta ut 12 500 elmätare sker inte i en handvändning. Det kräver samarbete, god planering och inte minst en genomtänkt kundkommunikation. I Oskarshamn startade kommunikationen 1,5 år innan själva bytet av Aidons elmätare. - När det väl var dags gick projektet väldigt smidigt säger företaget. Foto: Aidon

Efter starten i svenska Oskarshamn för 1,5 år sedan med ett välkänt ansikte inom energibranschen vill finska Aidon nu ta andelar av den danska marknaden.

Erfaren person

Aidon, som sysslar med intelligenta elmätare och smart-grid, kommer att ta sig an ett annat nordiskt land, nämligen Danmark, där en erfaren person i förarsätet leder verksamheten.

- Den danska elmarknaden står inför ett antal spännande utmaningar under de kommande åren. Med den ökande implementeringen av elbilar, inklusive laddstationer för privata hem och fastigheter, samt en mycket snabb omställning från gas till energieffektiva lösningar som värmepumpar, står elnätet inför extremt stora utmaningar, säger Carlo Lazar, som blir det finländska företagets landschef.

Stor potential

Carlo Lazar kommer sedan tidigare med erfarenhet från branschen där han tidigare arbetat på Eltel i 10 år, bland annat som utvecklingschef.

I såväl hemlandet Finland som Norge och Sverige finns Aidon på stora delar av marknaderna och företaget ser en stor potential för produkterna de kommande åren.

Exakt realtidsdata

- Ökande elförbrukning, som enligt Energinet kommer att vara upp till 100 procent. större år 2030, skapar ett större behov av att säkerställa att elen används optimalt, att klara belastningen och undvika haverier i elnätet och anpassning till hela digitaliseringen av samhället. Exakt realtidsdata är nyckeln till att hantera utmaningen, och det är därför vårt mål i Aidon att täcka dessa behov, inklusive en översikt över lågspänningsnätet, säger Carlo Lazar.