Danska SMR-utvecklare söker seriös finansiering för att förhindra nya energikriser

Danska startupen Seaborg Technologies utvecklar en i grunden ny typ av kärnreaktorer – en smältsaltreaktor – en typ av reaktor som inte plågas av de problem som vanligtvis förknippas med befintlig kärnkraft. Dessa reaktorer kan inte beväpnas; de kan omvandla långlivat kärnavfall till energi, och de kan inte leda till kärnkraftskatastrofer. Seaborgs uppdrag är att leverera en skalbar, billigare än kol, sändbar kraftkälla till 2025 och ersätta de för närvarande planerade eller nybyggda kolkraftverken i Sydostasien med 7 500 utsläppsfria kärnreaktorer. Foto: Seaborg Technologies

Företaget har tidigare fått finansiering på över 100 miljoner dollar från olika investerare, däribland modemärkesägaren Anders Holch Povlsen.

Rysslands krig i Ukraina och den ökande efterfrågan på alternativa energikällor har väckt ett växande intresse för företagets atomenergiteknologi, vilket föranlett Seaborg att söka ytterligare 100 miljoner danska kronor för att säkerställa framtida tillväxt och göra det möjligt för företaget att fortsätta ansträngningarna för att undvika återkommande energikriser liknande den aktuella situationer.

Seaborgs kärnkraftsteknik

Seaborg arbetar med att utveckla små modulära reaktorer (SMR) som drivs av uran löst i smält salt.

Reaktorn ska kunna passa in i en vanlig 20-fotscontainer, tillräcklig för att driva en liten stad samt producera termisk energi för fjärrvärmesystem – eller användas för att driva framdrivning av stora fartyg.

Reaktorerna kommer att vara mobila och kan användas som komplement till förnybara energikällor som solcellsmoduler när de är offline.

Seaborg räknar inte med att sälja sin produkt på sin hemmamarknad i Danmark, men företaget ser en enorm potential i regioner som Sydostasien.

Seaborg hävdar att de har en reaktorkonstruktion som är säkrare än tidigare reaktortyper eftersom kylningsprofilen hos smält salt gör att klyvningen stannar vid en nödsituation, vilket utesluter möjligheten till härdsmältningar.

- Om ett systembrott skulle inträffa, skulle radioaktivitet inte stiga upp i luften som ånga, utan snarare stanna kvar i saltet, som skulle förvandlas till ett kristallint fast ämne om det flyr ut från reaktorn, säger Seaborg Technologies Chief Executive Troels Schönfeldt.

Han avböjer att avslöja när Seaborg räknar med att få kapital för utveckling, men vd:n säger att planen är att avsluta en affär i år.

Att intresset för alternativ till förnybar energi är på uppgång har varit tydligt av flera nationer på senare tid.

Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i stigande efterfrågan på fossila bränslen som olja, gas och kol. Samtidigt skyr stora delar av världen nu Ryssland och dess energiexport.

Koleldade kraftverk

Detta har bland annat lett till att Tyskland har återaktiverat koleldade kraftverk som hittills hållits offline som reservkapacitet – möjligen också återupplivande av kärnkraften som annars planerat att fasas ut sent i år.

Även Sverige överväger att förnya sina kärnkraftresurser – faktiskt en av de hetaste frågorna i det pågående riksdagsvalet.

Senast har Sydkorea, där Seaborg redan är närvarande med många partnerskap, beslutat att minska målen för förnybar energi med så mycket som 30 procent för att accelerera kärnkraften.

- Det är positivt att den sydkoreanska regeringen stöder kärnkraft. Det betyder att vårt partnerskap kommer att accelerera. Vi har redan noterat ett större intresse för den nya presidenten. Kriget i Ukraina har fått världen att se nödvändigheten av alternativa eller mer klimatmedvetna lösningar, till exempel kärnkraft, trots att detta beror på tragiska omständigheter, säger Schönfelt.

Seaborg har idag över 100 anställda.

Tidigare hade företaget satsat på att driftsätta sin första kommersiella lilla modulära reaktor, tillverkad i Sydkorea, 2026.

Det datumet sköts dock upp efter att Seaborg valt att bryta banden med det ryska statligt ägda företaget Rosatom, som var inblandat i åtagandet.

- Som start-up har vi bestämt oss för att säga att vi inte kommer att arbeta med dem. Vi har stoppat partnerskapet permanent, och det innebär driftförseningar. Just nu räknar vi med att förseningen blir cirka två år, säger Schönfeldt.

Utöver Povlsen inkluderar Seaborgs delägare framstående teknikinvesterare Lukasz Gadowski och David Helgason.

Källa: Seaborg