Eaton planerar en ny fabrik i Finland

Irländsk-amerikanska "smarta" energihanteringsföretaget Eaton märker ett ökande kundintresse för UPS-produkter (Uninterruptible Power Supply), och företaget vill därför möta marknadens efterfrågan genom att bygga en ny produktions- och forskningsanläggning i Finland. Foto: Eaton

Det irländsk-amerikanska teknikföretaget etablerar en fabrik i Finland för att möta den växande efterfrågan på produkter för avbrottsfri strömförsörjning.

Grön omställning

- Eaton växer starkt inom UPS-segmentet och vi noterar en ökad efterfrågan på system som säkerställer affärskontinuitet, men som också kan bidra positivt till den gröna omställningen, skriver Luitwiele, Eatons landschef för Danmark:

- Förutom att skydda företagens mest kritiska utrustning från strömavbrott kan moderna UPS-system faktiskt hjälpa oss att elektrifiera samhället på ett stabilt, grönt sätt.

Också ett forskningscentrum

Anläggningen tas i drift i slutet av 2023 och är tänkt att fungera som ett nav för Eatons europeiska verksamhet. Fabriken vill också ha en forskningsanläggning, som har till uppgift att förnya UPS-lösningar och energilagringsprodukter.

Samtidigt kommer anläggningen, som vid färdigställande planeras att sträcka sig över 16 500 kvadratmeter, även fungera som lager, försäljningscenter och servicepunkt.