Danska Energinet inleder förstudier för 6 gigawatt havsvind

Vindpark OWP Baltic 2. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Molgreen

Totalt tre områden ska undersökas på baksidan av en finscreening utförd av den danska energimyndigheten, som bedömer områden som lämpliga för havsvind.

Nu har styrelsen godkänt att Energinet startar förstudier för havsbaserade vindkraftparker på totalt 6 GW fördelat på tre olika havsområden.

Det innebär att Energinet nu påbörjar arbetet i Nordsjön I, Kattegatt II och Kriegers Flak II.

Flera steg framåt

- De politiska ambitionerna för mer havsbaserad vindenergi före 2030 är skyhöga. I och med initieringen av förstudierna tar vi flera steg framåt, eftersom förstudierna är förutsättningen för att överhuvudtaget kunna sätta upp en havsbaserad vindkraftpark, säger Stine Rabech Nielsen, programchef på Energinet.

I förstudierna ingår bl.a undersökningar på havsbotten som ska ge en inblick i var det är lämpligast att placera de turbiner och kablar som ska utgöra vindkraftsparkerna till havs. Dessutom ska analyser göras av vind- och vågförhållanden samt miljöförhållanden som kan ha betydelse för själva etableringen av havsbaserad vindkraft.

I juni fick danska Energinet i uppdrag av klimat-, energi- och försörjningsdepartementet att initiera förstudierna. Energinet har även fått i uppdrag att förbereda etablering av nätanslutningspunkter på land för områden i Nordsjön, Kattegatt och Östersjön.

Källa: Danska Energinet