Gröna lösningar ger Rambøll största intäktstillväxten på tio år 

Det är just de gröna och hållbara lösningarna som har bidragit till att säkra halvårsresultatet och det ger grogrund för optimism på Rambøll mitt i den globala oro som annars härjar. Bild:Rambøll

Det danska konsultföretaget har levererat sin största intäktstillväxt på tio år under första halvåret.

Intäkterna har ökat med över 10 procent hos Rambøll, som också kan se fram emot en fördubbling av resultaträkningen under första halvåret.

Därmed är topplinjen efter årets första sex månader 7,85 miljarder DKK mot 7,11 miljarder DKK Rörelseresultatet, EBITDA, har också ökat något och når 472,5 miljoner DKK mot 442,7 miljoner DKK.

På den nedersta raden gör konsultbolaget en vinst på 194,7 miljoner danska kronor, vilket är mer än en fördubbling från de 85,2 vinsten var under samma period förra året.

Vd:n Jens-Peter Saul uppger i samband med redovisningen att han är mycket nöjd med den organiska tillväxt som Rambøll kunnat uppvisa. Han menar också att det visar att företaget är på rätt väg med sin nya strategi, The Partner for Sustainable Change.

En strategi som under de kommande fyra åren kommer att flytta fokus i företagets portfölj mot hållbarhet. Det skulle vilja göra Rambøll till "världens ledande konsultföretag inom den gröna energiomställningen."

- Särskilt upplever vi stor efterfrågan på hållbara tjänster inom grön energi och Power-to-X, hållbart byggande och utveckling av strategier för hållbar omställning i samarbete med våra kunder. Våra kunder motiveras av en växande medvetenhet om att det är angeläget att reagera på konsekvenserna av klimatförändringarna och därför ökar trycket att minska CO2-utsläppen världen över, säger Jens-Peter Saul.

Det är just de gröna och hållbara lösningarna som har bidragit till att säkra halvårsresultatet och det ger grogrund för optimism på Rambøll mitt i den globala oro som annars härjar.

- Med kriget i Ukraina och den globala inflationen och krisen i leveranskedjan upplever vi en period av ekonomisk osäkerhet som kräver att företag som Rambøll aktivt anpassar sig till utvecklingen. Dessa utmanande omständigheter gör övergången till en mer hållbar ekonomi för kommande generationer ännu mer angelägen – och ger oss nya möjligheter att påskynda utvecklingen, säger Jens-Peter Saul och fortsätter:

- EU:s plan att bli oberoende av rysk olja och gas kommer också att öka investeringarna i grön energi och energieffektivitet och främja ytterligare forskning och utveckling av väte för att förbättra energioberoendet på lång sikt. Och USA har precis antagit ett historiskt klimatavtal som avsätter 369 miljarder dollar för energisäkerhet och begränsning av klimatförändringarna under de kommande 10 åren, och som därför kommer att innebära stora möjligheter för gröna företag.

Rambøll räknar med att nå en omsättning på 17 miljarder DKK år 2025. Under de kommande fyra åren är planen att företaget ska investera upp till 2,5 miljarder DKK i förvärv och innovation.