Sydkorea kommer att fokusera på kärnkraft på bekostnad av grön energi

Det sydkoreanska kärnkraftverket Wolsong består av sex block. Platsen är i Gyeongsangbuk-do-provinsen. Korea Hydro and Nuclear Power Corporation (KHNP) är både ägare och operatör. Direkt intill de fyra reaktorblocken i Wolsong finns ytterligare två reaktorblock, kallade Shin-Wolsong ("New Wolsong"). Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: IAEA:s bildarkiv.

Enligt ett sydkoreanskt utkast ska förnybar energi stå för 21,5 procent av produktionskapaciteten i slutet av decenniet, vilket är en minskning med 30,2 procent jämfört med de tidigare planerna.

Vill öka mängden kärnkraft

Sydkorea planerar att minska sitt beroende av förnybara energikällor och öka kärnkraften för att nå ett starkare nationellt klimatmål, skriver Bloomberg News med hänvisning till ett utkast till landets långsiktiga elförsörjningsplan som energiministeriet nyligen presenterade.

Merparten av minskningen kommer att täckas av kärnkraft, medan kol och gas förblir förändrade jämfört med det tidigare förslaget.

Vändpunkt?

Om det slutförs skulle förslaget markera en vändpunkt under den nya regeringen ledd av president Yoon Suk Yeol, som fokuserar på kärnkraft framför förnybar energi för att uppfylla klimatmålen.

Under hela sin presidentkampanj lyfte Yoon fram kärnkraften och sa att det fanns ett behov av att bygga fler reaktorer, vilket är en tydlig vändning från tidigare president Moon Jae-ins anti-kärnkraftspolitik.