Schweiz vill stimulera solcellsexpansion på byggnadstak och öppna ytor

Det finns cirka 9,6 miljoner byggnader i Schweiz. Enligt en ny studie från Federal Institute of Technology i Lausanne är mer än hälften av deras tak lämpliga för solsystem. Detta skulle kunna producera cirka 24 terawattimmar (TWh) solenergi, tio gånger mer än idag. Detta belopp motsvarar cirka 40 procent av den nuvarande årliga elförbrukningen i Schweiz. Foto: AXPO

Schweiziska statens energikommission har uttalat sig för att göra solceller obligatoriska för nya byggnader från 2024. Dessutom ska solkraftverk med mer än 20 gigawattimmars produktionskapacitet per år och hög vinterelproduktion uppfylla färre krav och ges särskilt stöd.

Vid sitt senaste möte beslutade det schweiziska statsrådets energikommission om åtgärder för att öka vinterelproduktionen så snabbt som möjligt. Statsrådet bör behandla sådana ansökningar efter sommaruppehållet. Å ena sidan förordar kommissionen att från och med 1 januari 2024 måste alla nya byggnader utrustas med solcellsanläggning.

Inga ingrepp i naturen

Som ett resultat kan produktionen av solenergi ökas avsevärt utan ytterligare ingrepp i landskapet. Under vissa förutsättningar bör det dock vara möjligt för kantonerna att meddela undantag från denna skyldighet.

Utskottet förespråkar också att det skapas en rättslig grund för ett snabbt genomförande av solcellsanläggningar på marken och även främja dem med ett investeringsbidrag. Det handlar om system med hög vinterkraftsproduktion, vilket är fallet i synnerhet i alpin terräng, och en årlig elproduktion på mer än 20 gigawattimmar.

Bland annat bör det inte finnas någon planerings- eller miljökonsekvensbeskrivningsskyldighet för dessa anläggningar och intresset av att de förverkligas bör ha företräde framför andra intressen av nationell och kantonal betydelse. Det enda kravet bör vara markägarnas och lokalsamhällenas samtycke.

Brådskande federal lag

Utöver råden i statsrådet vill energikommissionen se till att även det nationella rådet och dess energikommission kan behandla propositionen under höstsessionen. Bestämmelserna skulle då kunna träda i kraft med kort varsel i form av en brådskande federal lag.