MAN Truck & Bus satsar på hållbarhet som företagets huvudstrategi

Ledande tyska leverantören transportföretaget TIER Mobility förlitar sig på lokalt utsläppsfria servicefordon av MAN eTGE-modellen. Ett ramavtal som just har slutits mellan TIER och MAN innebär leverans av upp till 130 av eldrivna skåpbilar. En allians för hållbarhet kan man säga. Foto: MAN

För första gången har MAN Truck & Bus placerat hållbarhet som sin huvudstrategi. Utan hållbarhet finns ingen framtid, lyder ett meddelande från företaget.

– Även i dessa svåra tider står vi för vårt sociala ansvar och ser hållbart agerande som ett krav för att förbli konkurrenskraftiga och möta globala utmaningar, säger Alexander Vlaskamp, ​​VD för MAN.

Avkarboniseringen av bilparken spelar en central roll i företagets hållbarhetsstrategi. Hela 97,4 procent av MAN:s alla utsläpp av växthusgaser genereras av att använda produkterna.

Siktar på en växthusgasneutral balans

År 2030 måste utsläppen av växthusgaser per kilometer som körs av lastbilar, bussar och skåpbilar som säljs av MAN vara 28 procent lägre än 2019 års nivåer. MAN siktar på en växthusgasneutral balans senast 2050, det vill säga nettonollutsläpp genom hela värdeskapandekedjan. Kommersiella fordonstillverkaren åtog sig att uppfylla dessa mål 2021 som en del av Science Based Targets Initiative (SBTi), ett klimatskyddsinitiativ.

7 huvudområden

Sammantaget är de tre nyckelområdena miljö, social och ledning i fokus i MANs hållbarhetsstrategi. Under detta paraply vill MAN genomföra åtgärder inom följande 7 insatsområden:

Dekarbonisering

Cirkulär ekonomi

Ansvarsfulla transport- och mobilitetslösningar (miljö)

Människor och kultur

Produkt-, tjänste- och transportsäkerhet (social)

Efterlevnad, etik och integritet

Ansvar genom hela värdeskapandekedjan

Den viktigaste strategiska åtgärden för att minska CO 2-utsläppen är elektrifieringen av MAN-flottan, som har pågått länge.

– I slutet av detta decennium kommer minst hälften av de fordon vi säljer i EU att vara elektriska, säger Vlaskamp.

Sedan marknadslanseringen av MAN Lion's City E batterielektriska stadsbuss 2020 har leveranskontrakt tecknats för mer än 1 000 enheter. Men det är bara början. Produktionen av tunga elbilar kommer att starta ordentligt i början av 2024 och MAN samarbetar även med partners inom vätgasdrivna fordon.

Optimering inleds

Vidare säger MAN att CO 2-utsläppen från produktionen måste minska till hälften av 2015 års nivåer till 2025. År 2030 planerar företaget för en minskning med 95 procent. CO 2-utsläppen per tillverkat fordon minskade 2021 med 27 procent jämfört med föregående år. Vidare ska inköpsprocesser, logistik och leveranskedjor optimeras med hänsyn till miljön.

När det gäller råvaror blir den cirkulära ekonomin en ledstjärna för att spara resurser och undvika slöseri. NewMAN-strategin (elektrifiering, digitalisering och automation), som redan har aviserats, kommer att ge ansvarsfulla transport- och mobilitetslösningar för framtiden, samtidigt som sociala aspekter och god bolagsstyrning kommer att stå i centrum, säger MAN.

– Vi vill erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, agera rättvist och med integritet i vårt agerande med våra affärspartners och säkerställa att vi värnar mänskliga rättigheter genom hela värdeskapandekedjan, avslutar Vlaskamp.

Källa; MAN