Lönsamt att sälja solel även i Finland

Fastigheten vid Alexandersgatan 21, som ägs av Oy Julius Tallberg Ab, ligger i centrala Helsingfors. Den byggdes 1899. - Att installera solfångare på gamla värdefulla fastigheter är tekniskt sett detsamma som på andra fastigheter, men det sluttande taket, trånga installationsförhållandena och den livliga gångtrafiken på gatuplan medför utmaningar för arbetet. Bland annat måste lyftarbetet tänkas igenom särskilt noggrant, säger EcoReals verksamhetschef Janne Koskela i ett pressmeddelande. Enligt releasen kan solpaneler täcka i genomsnitt 2–5 procent av elförbrukningen årligen. Foto: Oy Julius Tallberg Ab

De stigande energipriserna i Europa, inklusive Finland, har med ens gjort det lönsamt att sälja solenergi.

Investeringen i solcellerna betalar sig nämligen snabbt tillbaka, visar en undersökning av finländska Villmanstrand-Lahtis tekniska universitetet LUT.

Ekonomiskt smart att sälja solenergi

Redan mellan åren 2016 och 2020 har prisnivån varit sådan att man tjänat på att använda solenergi i sina egna fastigheter. På grund av att elpriset nu stigit har det också blivit lönsamt att sälja solenergi.

– Att producera solenergi kostar ungefär 5–8 cent per kilowattimme, medan priset på el har stigit till nästan 20 cent per kilowattimme. Man tjänar snabbt in det man lagt ut på solenergisystemen, säger Antti Kosonen, forskare vid LUT, i ett pressmeddelande.

I tidigare undersökningar har LUT utrett hur man ska beräkna behovet av solceller för att det ska vara så lönsamt som möjligt. I egnahemshus kan man med fördel överskatta behovet – det är billigare att installera ett par paneler extra än att köpa börsel.

– I stora fastigheter är det mest lönsamt när all el går till det egna huset. Och ekonomin tar inte skada även om man överskattar hur mycket som behövs, berättar Kosonen.

Arkitekturen är viktig för hur mycket solenergi man kan utvinna

Europeiska kommissionen har föreslagit att solenergi inom det här årtiondet skulle bli obligatoriskt för offentliga och kommersiella byggnader.

Helst borde möjligheten att utvinna solenergi tas i beaktande redan när byggnaden ritas, eftersom det är då man kan fatta de avgörande besluten.

– Hus med sadeltak lönar det sig att bygga så att takets ena sida riktas mot söder. Element som skuggande skorstenar ska man placera på takets norrsida, säger Altti Meriläinen, forskarassistent i elteknik vid LUT.

Solceller är det lättaste och förmånligaste sättet att producera lokal el och i Finland blir solenergi en allt vanligare energiform.

I början av år 2022 fanns det i Finland ungefär 40 000 solenergisystem och mängden växer hela tiden.

Under år 2022 ökade solenergins kapacitet i Finland med över 100 megawatt. Dess andel av energiproduktionen var ungefär 0,4 procent – det finns alltså mycket utrymme för ytterligare satsningar.

Källa: Villmanstrand-Lahtis tekniska universitetet LUT.