Nevel satsar 50 miljoner euro i Kemi

Veitsiluoto. Nevel kommer att ansvara för anläggningens behandling av vatten och leverera ånga som produceras med förnybar energi. Nevel har för avsikt att förse Infinited Fiber Company, verksamt inom förnybart mode- och textilteknik, med energi- och vattentjänster till dess nya tillverkningsenhet i Veitsiluoto, Kemi, i norra Finland. Foto: Nevel

Nedlagda pappersbruket i finländska Kemi ersätts av ett bruk specialiserat på textilåtervinning. Infinited Fiber Company planerar en investering på 400 miljoner euro i Kemi Veitsiluoto.

Kemi fick goda nyheter nyligen.

Stora Enso säger att de hyr ut en del av Veitsiluoto-bruket i Kemi till textilteknikföretaget Infinited Fibre Company, som planerar att investera 400 miljoner euro i den tidigare pappersmaskinhallen från ett textilavfallsbruk för att producera ny textilfiber.

Enligt Infinited Fiber Company kommer anläggningen som använder avfallstextilier att ge Veitsiluoto uppskattningsvis 270 nya jobb från omkring 2025 och framåt. Det skulle finnas cirka 120 arbetstillfällen under byggskedet.

Företaget säger att dess kunder är världens ledande mode- och klädföretag.

– Veitsiluotoområdet har många krafter som stödjer framtida affärer, särskilt läget vid havet, den befintliga infrastrukturen och en kunnig arbetskraft, säger Petri Alava, VD och grundare av Infinited Fiber Company.

Anläggningen förväntas vara i full produktion 2025.

Företagets teknik för återvunnen fiber omvandlar cellulosamaterial, såsom begagnade kläder som innehåller bomull, till återvunnen fiber. Textilier gjorda av det kan återvinnas i samma process tillsammans med bomullsinnehållande textilavfall.

– I dagsläget hamnar det mesta textilavfallet på deponier eller förbränning. Vår verksamhetsfilosofi är att inget nytt behöver odlas för att föda något nytt.

Kunderna vill ha återvunna fibrer

VD Petri Alava säger att företaget satsar på miljövänlighet och en ekologiskt hållbar produkt. Det ligger i många potentiella kunders önskemål.

Energiinformations- och infrastrukturföretaget Nevel har avtalat med Infinited Fiber Company för produktionstjänster för energi- och vattenprodukter.

Nyligen meddelades det att Nevel förvärvar fjärrvärmeverksamheten i Veitsiluotoområdet, vilket säkerställer fortsatt service till områdets boende och fastigheter. Nevel har också tecknat ett avtal om att leverera energi till Stora Ensos Veitsiluoto sågverk.

Det totala värdet av Nevels investeringar i regionen är cirka 50 miljoner euro.