Ørsted kommer att överföra 400 000 ton CO2 till Norge per år

INEOS Energy, Wintershall Dea och ett konsortium av 29 företag, forskningsinstitut och universitet undertecknade på tisdagen ett avtal för att stödja nästa fas av pilotprojektet Greensand för att demonstrera säker och permanent lagring av CO2 i havsbaserade reservoarer utanför Danmarks kustremsa. Foto: kredit: Semco Maritime

Det danska energibolaget ligger lågt när det gäller en miljardinvestering för etablering av fler så kallade CO2-hubbar i Danmark. Koldioxiden ska fångas upp från biomassa och initialt seglas till norska norrskenslagret, enligt planen.

Energijätten Ørsted ser en "fantastisk strategisk passform" i att fånga, hantera och frakta CO2. Det gäller både från företagets egna kraftvärmeverk och från andra punktkällor.

Det säger Ole Thomsen, företagets kraftvärmeverksdirektör, i en intervju med EnergiWatch.

Avfallsförbränningsanläggningar fraktar CO2

- Det är mycket logistikarbete involverat i att frakta CO2. Vi kommer att etablera den nödvändiga infrastrukturen och göra den tillgänglig för andra. Vi vill göra det vi kallar CO2-hubbar, säger han och fortsätter:

- Det betyder att om det finns andra aktörer – det kan vara inom biogasområdet, eller så kan det vara avfallsförbränningsanläggningar – som är intresserade av att få frakta CO2 via oss, då kommer vi att vara helt öppna för ett sådant samarbete.

EnergiWatch beskrev i slutet av maj att Ørsted skulle skicka en ansökan i det pågående anbudet om CO2-avskiljning och -lagring (CCS) under den danska energimyndigheten, och att energibolaget hade planer på att fånga 400 000 ton CO2 från 2025.

Köper runt 200 000 ton CO2

Ørsted meddelade nyligen att dessa är det vedeldade kraftvärmeverket Asnæsværket och den halmeldade pannan på Avedøreværket.

Men Ørsted har också andra avsikter att hantera CO2 än sin egen. Och till exempel har företaget en dialog med raffinaderiet i Kalundborg om att eventuellt behöva köpa runt 200 000 ton CO2 från ägaren Klesch Group.

Som det ser ut just nu kommer all CO2 från Ørsteds kluster att behöva seglas till norrskenslagret i den norska delen av Nordsjön. Lagret ägs av oljejättarna Equinor, Total Energies och Shell. Det är fortfarande under utveckling men är det främsta projektet i sitt slag i Europa.

- Norrskenspartnerna är de enda som är redo att ta det från 1 januari 2026, vilket är kravet från den danska energimyndigheten. Därför är det de vi räknar med när det gäller att ingå samarbete med i denna omgång. Vi kommer att inte "att vara gift med Northern Lights utöver det kontrakt vi hoppas ingå med dem. Men det är de som står i framkant och därför blir de det självklara valet, säger Ole Thomsen.

Northern Lights förväntas vara i drift 2024. Ørsted hoppas kunna ingå ett avtal som innebär att Norrskenskonsortiet själva sköter insamlingen av CO2 från Danmark via fartyg.

Konsortium som vill etablera CO2-lagring

- Om man på sikt kan utveckla en lösning där man kan lagra det i strukturen av de befintliga danska gaslagren, så kommer det att stå klart att det är att föredra ekonomiskt, konstaterar Ole Thomsen.

Ørsted ingår också i ett konsortium som arbetar för att etablera CO2-lagring i den danska delen av Nordsjön. Bifrost – som projektet heter, och som Total Energies har det yttersta ansvaret för – förväntas dock inte vara klart förrän 2027, medan det Ineos-listade Greensand-projektet potentiellt kan vara klart ett eller två år innan, även i det danska Nordsjön.