Storbritannien öppnar anbud för CO2-lagring

De avsedda 13 områden ligger utanför Aberdeens kust, Teesside, Liverpool och Lincornshire i den södra delen av Nordsjön, den centrala delen av Nordsjön, den norra delen av Nordsjön och i Irländska sjön. En blandning av saltvattenreservoarer och använda oljefält erbjuds. Foto: Karta: North Sea Transition Authority

13 områden deltar i spel om det första anbudet för CO2-lagring någonsin i Storbritannien.

Den brittiska regeringen har som mål att behöva lagra mellan 20 och 30 miljoner ton CO2 per år från 2030 via fyra olika kluster.

Allra första erbjudande

I det sammanhanget lanserade britterna på tisdagen landets första erbjudande om CO2-lagring någonsin. Det bekräftar North Sea Transition Authority (NSTA) – tidigare känd som landets olje- och gasmyndighet – i ett uttalande.

De avsedda 13 områden ligger utanför Aberdeens kust, Teesside, Liverpool och Lincornshire i den södra delen av Nordsjön, den centrala delen av Nordsjön, den norra delen av Nordsjön och i Irländska sjön. En blandning av saltvattenreservoarer och använda oljefält erbjuds.

Bestämda förväntningar

- Budgivningsrundan förväntas bli den första av många och man uppskattar att så många som 100 stycken CO2-lager kan behövas för att nå målet om klimatneutralitet till 2050, uppger NSTA.

Tillstånd kan sökas fram till den 13 september, därefter kommer myndigheten att bedöma ansökningarna utifrån tekniska och ekonomiska kriterier. Förväntningen är att nya tillstånd kan ges i början av 2023 och att projekten sedan ska kunna tas i drift någonstans mellan fyra och sex år därefter.

Det finns redan sex giltiga CO2-lagringslicenser på den brittiska hyllan.