IEA-chef: Utmaningen är att behålla engagemanget för energieffektivitet

– Det visar att energieffektivisering redan har en mycket positiv effekt på klimatet. Mycket mer än vad människor och beslutsfattare verkligen förstår, säger IEA-chefen, Brian Motherway. Foto: International Energy Council

- Den stora utmaningen för bättre energieffektivitet är att få såväl regeringar som företagsledare och civilbefolkningen att behålla sitt engagemang över en längre tid. Men det kan komma att ändras efter Rysslands invasion av Ukraina, säger IEA:s chef Brian Motherway.

Det är inte mindre än sjunde gången som Internationella energiorganet (IEA) gör en storskalig konferens för att fokusera på fördelarna med energieffektivitet.

Svåra att förstå

- Jämfört med andra CO2-reducerande åtgärder behöver vi en gemensam insats från både regeringar, företagsledare och civilbefolkningen för att skapa förändringen. Och det handlar mest om väldigt tekniska diskussioner som inte är lätta att förstå och som kräver extra ansträngning. Så den största utmaningen har varit att upprätthålla ett skarpt och uthålligt fokus på energieffektivitet, säger Brian Motherway, IEA Head of Energy Efficiency.

Detta kan visa sig vara ett historiskt ögonblick för energieffektivitet

Trots den fortsatta utmaningen är han dock optimistisk. Det beror inte minst på en av de andra deltagarna i konferensen; Ukrainas energiminister German Galuschenko.

Okänd under tidigare år

Under tidigare års energieffektiviseringskonferenser hade minister Galuschenko knappast figurerat som en utpräglat eminent gäst. Men nu understryker den ukrainske ministerns medverkan den energikris som Rysslands invasion har gjort så allmängiltigt och tydligt som aldrig förr. Enligt IEA den största energikrisen någonsin, och en kris som i den mån tydliggör vikten av energieffektivitet.

- Här, år 2022 – orsakad av Rysslands invasion av Ukraina – upptäcker vi att regeringar är mer dedikerade än någonsin till frågor om hur man bättre kan använda energi eller minska förbrukningen. Därför kan det visa sig vara ett historiskt ögonblick för energieffektivitet, säger Brian Motherway, som är optimistisk.

Har hållit locket på i 20 år

Även om huvudbudskapet var att mycket mer måste göras, har framsteg gjorts under de senaste många åren. De framstegen bara försvinner i statistiken när den totala globala mängden CO2-utsläpp fortfarande ökar, anser IEA-chefen.

Faktum är att den totala globala ekonomin har blivit cirka 2 procent mer energieffektiv varje år under det senaste decenniet. Men samtidigt har utsläppen av växthusgaser från energisektorn blivit större och större. Om det inte vore för energibesparande och energieffektiva åtgärder hade energisektorns CO2-utsläpp varit dubbelt så stora, säger Brian Motherway.

– Det visar att energieffektivisering redan har en mycket positiv effekt på klimatet. Mycket mer än vad människor och beslutsfattare verkligen förstår.

Ser nu speciellt i riktning mot Sydostasien

Med förhoppningen om en starkare satsning på energieffektivisering uppstår frågan: Vart riktar framför allt IEA sin vakthållning mot för att nå en här-och-nu-minskning?

Här nämner Brian Motherway länderna i Sydostasien som också var representerade på konferensen.

Det nödvändigt att komma ihåg att bostäderna i Danmark är visserligen relativt ”välklädda” med isolerfönster, stenull i väggar och utrustade med energisnåla termostater, så är historien en annan i t.ex. Sydöstra Asien. Det handlar om energibesparande kylverktyg som luftkonditionering och kylskåp och en växande medelklass med behov av nya elförbrukande produkter.

-I Sydostasien äger endast 15 procent. av befolkningen för tillfället mekaniska hjälpmedel för luftkonditionering, även om alla där vill ha en eftersom det är så mycket varmare än t.ex. i nordiska länder. Detta är ett stort område där energieffektivitet kan spela en avgörande roll.

Källa: IEA