Ett historiskt internationellt miljömöte riskerar att bli inställt

En torr flodbädd i Kalifornien, som upplever sin värsta megatorka på 1200 år. Foto: Wikipedia Common, kredit: National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanic and Atmospheric Administration

FN:s stora miljömöte som ska hållas i Kina i augusti kommer med största sannolikhet att ställas in, enligt senaste uppgifter. Arrangören varken bekräftar eller förnekar uppgiften som har drag av skandal över sig.

Det förestående partsmötet under FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) kommer mycket sannolikt att skjutas upp, uppger en välinformerad källa för dagstidningen HBL.

Därför talar flera experter om skandal eftersom världen släpar efter med sina miljömål och efterfrågan på en färdplan mot att stoppa utarmningen av naturen är skriande.

”Kina har inte lyckats slå fast ett datum”

Mötet skulle ursprungligen ha hållits i Kunming i Kina hösten 2020, men coronapandemin satte stopp för de planerna. I stället höll man en liten del av det mötet på distans förra hösten. I mars i år hölls ett förberedande möte i Genève, men då allt jobb inte blev klart lade man in ett extra möte i Nairobi till midsommar.

Nairobimötet ska lägga grunden för den större uppgörelse som väntas därnäst. Planen var, och är officiellt fortfarande, att de stora politiska besluten ska tas i Kunming under det tredje kvartalet i år. Det har talats om slutet av augusti, men kineserna har inte lyckats slå fast ett datum för mötet.

Det har fått såväl CBD:s sekretariat som flera av konventionens partsländer att bli otåliga. Kina är fortfarande rätt kraftigt nedstängt på grund av coronarestriktioner. Därtill är värdnationens miljöambitioner och dess facit inom mänskliga rättigheter så svaga att pressen att flytta mötet ökar.

Känslig för regimkritik

En orsak till att man behöver flytta fram mötet, uppger HBL:s källa, är att tiden mellan Nairobimötet och slutet av augusti är för kort för att man ska hinna förbereda de stora beslut som behöver tas. Utöver pandemiläget befarar bland annat folkrörelser för mänskliga rättigheter och ursprungsfolk att de inte kan framföra sina budskap tryggt i Kina som är känsligt för regimkritik.

Sekretariatet väntas snart ta beslut om att flytta fram mötet. Ett beslut om att flytta det till annan ort är betydligt känsligare.

En mötesflytt vore pinsam för arrangörerna men mer än så i högsta grad beklaglig för det internationella samfundet. Kunmingmötet skulle ha godkänt ett globalt ramverk för målen för planetens biologiska mångfald.

 Behovet av konkreta mål och framför allt en trovärdig färdplan mot de målen betonades intensivt i Stockholm förra veckan då FN:s miljöprogram firade sitt 50-årsjubileum. Biodiversitetskonventionen har ett uselt facit, nästan sämre än klimatkonventionens, då man totalt missade mångfaldsmålen till såväl 2010 som på nytt till 2020.

Mötet skulle staka ut en väg mot hållbarhet

Fram tills nyligen fanns utsikter för att Kunming kunde ha blivit mångfaldskonventionens motsvarighet till klimatmötet i Paris, som innebar ett genombrott. Det hade varit en fjäder i hatten för Kina som för första gången skulle ha hållit i ordförandeklubban när världen hade spikat ett globalt miljöavtal.

Med tanke på att Kunmingmötet redan har skjutits fram med två år blir det pinsamt tydligt hur lättvindigt världen tar på de mål om biologisk mångfald som ska staka ut en väg mot hållbarhet och där människan förstår att respektera den miljö hon är beroende av.

Oscar Soria, talesperson för aktivistnätverket Avaaz, säger i ett uttalande att det är ofattbart att Kina inte lyckas slå fast ett datum för mötet och att Kina sänder ut fel budskap, att detta inte är viktigt och att det kan skjutas upp trots att världen befinner sig i en ekologisk nödsituation som inte kan vänta.

Källa: HBL