Kuehne + Nagel kommer att tillhandahålla logistiklösningar för storskaliga biobränsleprojekt

Kuehne + Nagel organiserar tunglyftslogistiken och modultransporten för Shells biobränsleprojekt för Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) i Nederländerna. Projektet HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) omfattar en av de största kommersiella produktionsanläggningarna i Europa för att producera hållbart flygbränsle (SAF) och förnybar diesel från avfall. Shells biobränsleanläggning i Rotterdam förväntas vara i drift 2024. Foto: Kuehne + Nagel

DSV-konkurrenten ska lösa flera logistikuppgifter åt Shell i samband med att bränsletillverkaren etablerar en anläggning i Nederländerna. Anläggningen ska producera både hållbart flygbränsle och biobränsle.

Transportjätten Kuehne + Nagel satsar på något som kommer att bli en av Europas största biobränsleanläggningar när den står klar 2024.

Matolja och restprodukter

Bränsleproducenten Shell är alltså i färd med att etablera en anläggning i den holländska hamnstaden Rotterdam, som ska producera både hållbart flygbränsle, så kallat hållbart flygbränsle (SAF), och biodiesel, som ska tillverkas med bl.a. använd matolja och olika restprodukter från lantbruksindustrin.

- Vi är glada över partnerskapet med Shell och att kunna hjälpa till med produktionen av hållbara bränslen, så att vi tillsammans kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen inom energi- och transportsektorn, säger Mustafa Sener, global chef för projektlogistik på Kuehne + Nagel, i ett pressmeddelande.

Kuehne´Nagels projektlogistikenhet kommer att ansvara för logistiklösningarna för Shells bränsleanläggningar.

Källa: Kuehne + Nagel