Ørsted ser med "stort intresse" på produktion av vätgas på Grönland

Det är välkänt att Grönland har stora outnyttjade naturresurser. Foto: Wikipedia Common, kredit: Hans Bernhard

Nästa år kommer det grönländska självstyret att skicka runt 800 megawatt vattenkraft på anbud. "Ideal för Power-to-X", konstaterar det danska energibolagets vätgaschef.

Det är välkänt att Grönland har stora outnyttjade naturresurser. Det är dock långt ifrån bara råvaror i den grönländska undergrunden, vilket den självstyrande energiministern Kalistat Lund meddelade på tisdagen vid det holländska världstoppmötet om vätgas.

Upphandling av två anläggningar

Här bjöd Kalistat Lund in intresserade att titta på två potentiella vattenkraftverk norr om Nuuk i områdena Tasersiaq och Tarsartuup Tasersua.

Redan nästa år räknar det grönländska självstyret med att genomföra en upphandling av de två anläggningarna. Medan bygget av projekten, som beräknas ha en kapacitet på 600 respektive 200 megawatt, ska påbörjas 2027.