Amerikanerna sätter turbo på bioenergi på Novozymes

Novozymes försäljning av enzymer för produktion av bioenergi fortsätter att öka. Bilden visar forskningen i ett av Novozymes produktionscentraler. Foto: Novozymes

Försäljningen inom bioenergidivisionen på Novoyzmes ökade med 27 procent under första kvartalet, en markant större förbättring än väntat.

Novozymes försäljning av enzymer för produktion av bioenergi fortsätter att öka och ökade med betydande 27 procent mätt på organisk basis under första kvartalet 2022, där topplinjen i divisionen var 797 miljoner danska kr.

Inför bokslutet hade analytikerna räknat med ett plus i organisk tillväxt på hela 13,1 procent mot en minskning med 9 procent under motsvarande kvartal 2021. Intäkter på 690 miljoner DKK förväntades nå topplinjen. Detta ska ses mot 588 miljoner DKK under senaste kvartalet förra året.

Lägre efterfrågan

- Produktionen under det första kvartalet förra året påverkades av lägre efterfrågan på grund av covid-19-restriktioner och av industrins utbudsutmaningar. USA:s etanolproduktion under första kvartalet 2022 förstärktes ytterligare av gynnsamma marknadsförhållanden, skriver Novozymes i bokslutet.

Enligt danska Sydbank visar också marknadsdata för den amerikanska etanolproduktionen, som står för ungefär hälften av den globala etanolproduktionen, en ökning med cirka 11 procent under första kvartalet jämfört med samma period förra året.

Källa: Novozymes