Brittiska bussar med förbränningsmotorer som använder vätgas undandras offentligt ekonomiskt stöd

Bränslecellbuss i London. Foto: Kredit: Neil Clifton, Creative Commons Licence

Bussar med förbränningsmotorer som använder vätgas som bränsle kommer inte att betraktas som nollutsläppsfordon när det gäller offentligt ekonomiskt stöd i Storbritannien.

Det rapporterar webbplatsen Routeone News, och beslutet har tagits av Transportdepartementet (DfT).

Två olika sätt

Vätgas kan användas på två sätt i fordon. Det enklaste sättet är att använda vätgas som bränsle i en förbränningsmotor. Då brinner vätgasen på samma sätt som bensin, diesel eller gas.

 Nu brinner vätgasen helt annorlunda än fossila bränslen. Därför sker inga utsläpp av vare sig CO, CO 2 eller partiklar. Kväveoxider (NOx) får inte missas. I en förbränningsprocess används luft, och kvävet i luften omvandlas till kväveoxider. På grund av NOx-utsläppen definierar inte DfT således sådana fordon som utsläppsfria.

Det vi hör mer om när det kommer till transport är väte som används i bränsleceller för att producera elkraft som i sin tur driver en eller flera elmotorer i fordonet. Någon förbränning är det inte tal om och det enda utsläppet är vatten.

Kan avlägsnas i ett efterbehandlingssystem

DfT vill självklart ligga i framkant av utvecklingen. Ingen europeisk busstillverkare erbjuder för närvarande väteförbränningsmotorer. USA-baserade Cummins har dock både vätgasförbränningsmotorer och bränslecellslösningar. Företaget hävdar att det mesta av NOx kan avlägsnas i ett efterbehandlingssystem.

Detta görs redan idag i fordon med dieselmotorer. Men helt utsläppsfritt från vätgasdrivna förbränningsmotorer blir det uppenbarligen inte, även om utsläppen är mycket lägre än från fossila bränslen.

Källa: Routeone News