Miljöekonom: Minska motståndet mot vindkraft med bättre planering och vinstdelning

Amerikansk vindpark. Foto: Creative Common Lic. Kredit: Z22

Den förnybara energiproduktionen måste öka rejält till år 2050, visar prognoser. Men även om många välkomnar nya sol- och vindkraftsprojekt, så vill betydligt färre ha sådana där de bor.

Den förnybara energiproduktionen måste även öka snabbt. Vad beror motståndet på? Hur mycket kostar det samhället? Och kan attityder förändras genom ekonomisk kompensation?

- Motståndet kan minskas genom att förbättra planeringsprocesser och genom att projekten görs mer lönsamma för de närboende, skriver Stephen Jarvits, forskare vid London School of Economics and Political Science, i en ny SNS-rapport.

 Ge ersättning

Regeringen låter nu snabbutreda hur utbyggnaden av vindkraften kan skyndas på. Utredaren ska bland annat se över möjligheterna att ge ersättning till kommuner som säger ja till vindkraftprojekt.

Just sådana frågor undersöker forskaren Stephen Jarvis i en ny SNS-rapport om motståndet mot vindkraft i Storbritannien. Han tittar bland annat på hur fastighetsvärden påverkas i områden där ny vindkraft planeras, liksom på vilka samhällskostnader det lokala motståndet ger.

Med rätt politiska grepp kan omställningen till grön energi göras snabbare och billigare, menar Jarvis, som kommer att medverka vid ett seminarium hos SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Emmyly Bönfors, kommunalråd för Centerpartiet och ordförande för miljö- och klimatnämnden, Göteborgs stad

Anders Frimert, socialdemokratisk riksdagsledamot och suppleant i Näringsutskottet

Stephen Jarvis, biträdande professor i miljöekonomi vid institutionen för geografi och miljö vid London School of Economics and Political Science och författare till rapporten ”Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition?”

Erik Lundin, forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Maria Röske, vd på BayWa r.e.

Seminariet hålls på engelska och leds av Angelica Dahl, projektledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.