Eon ingår tyskt vätgaspartnerskap

Eons koncerncentral i Essen, Tyskland. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit:Wiki05

Tillsammans med Tree Energy Solutions kommer Eon att stärka den tyska vätgasekonomin och importera grön vätgas till Tyskland.

Om den tyska vätgasekonomin verkligen ska ta fart måste utbudet i landet öka. Med detta synsätt som utgångspunkt har Eon inlett ett samarbete med det tyska vätgasföretaget Tree Energy Solutions (TES) för att importera grön vätgas till Tyskland i stor skala.

– Byggandet av en fungerande vätgasekonomi måste ha högsta prioritet i Tyskland och Europa. Partnerskapet med TES är ett viktigt steg mot ett hållbart energilandskap, samtidigt som det säkerställer försörjningstrygghet. Det flyttar oss ett steg närmare nettonoll; utan användning av gröna gaser som vätgas kommer det att vara omöjligt att helt undvika CO2-utsläpp, säger Patrick Lammers, Operations Director på Eon.

CCS-aktör

Dessutom vill Eon göra Horizon Energy till en ledande europeisk CCS-aktör.

Med Eons ägarandel på 25 procent i norska Horizon Energy ska de två bolagen samla nyckelkompetenserna inom flera av de områden som ses inom den utsläppstunga industrin som en livlina på vägen mot nollutsläpp.