Stort europeiskt biomassaföretag fortsätter att handla med ryska sågverk

Lagrad biomassa. Tillsammans med 120 andra – främst ukrainska – miljö- och människorättsorganisationer uppmanar Earthsight Europa att förbjuda import av ryskt timmer. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Ulrichulrich

Medan flera konkurrenter har dragit sig ur Ryssland fortsätter det danska handelshuset CM Biomass att leverera träpellets från ryska sågverk – en av dem med anknytning till en oligark som 2016 besökte det ockuperade Krim med Vladimir Putin.

På nästan 20 år har Danmarks konsumtion av importerad träpellets för energiproduktion nästan 13-faldigats. Förra året kom 10 procent av import från Ryssland

Det danska företaget är en av världens största oberoende träpelletsleverantörer och säljer 3 miljoner ton pressat virke per år.

Analyserade rysk tullinformation

Under året fram till februari 2021 importerade företaget träpellets för drygt 39 miljoner dollar från Ryssland.

Uppgifterna kommer från den brittiska ideella organisationen Earthsight, som har analyserat den senaste ryska tullinformationen om företagets försändelser.

Dessa företag bör upphöra med all verksamhet i och handel med Ryssland. Alla fortsatta affärer riskerar att bidra till att stödja Putinregimen, säger Earthsights vd Sam Lawson.

Slopa ryska gasen

- Ett förbud skulle säkerställa att europeiska konsumenter inte omedvetet finansierar konflikten i Ukraina eller på annat sätt stödjer den ansvarsfulla ryska regimen genom sina köp av träprodukter eller konsumtion av biomassabaserad el", säger Earthsight-chefen Sam Lawson till EnergiWatch.

 - Europa har hittills varit ovilliga att göra sig av med rysk gas. De måste visa mer mod när det kommer till trä.”

Företag som CM Biomass borde sluta importera virke från Ruland och Vitryssland, anser de icke-statliga organisationerna.

CM Biomass importerade 55 000 ton träpellets från sitt företag under året fram till februari 2021, till ett värde av 6,6 miljoner dollar, säger Sam Lawson.

- Många av företagets konkurrenter, inklusive de finska jättarna UPM, Stora Enso och Metsä, har svarat på icke-statliga organisationers uppmaningar och stoppat all verksamhet i Ryssland. CM har ännu inte gett något liknande åtagande."

Förra året köpte den danska USTC-koncernen en andel på 60 procent av CM Biomass. USTC äger också oljebolaget Dan-Bunkering, som förra året dömdes för att ha brutit mot sanktioner genom att sälja flygbränsle för användning av det ryska flygvapnet i det sanktionerade Syrien.

13-faldig träpelletsimport

Mer än hälften av Danmarks förnybara energi produceras med hjälp av biomassa, som i allt högre grad har tillförts utländska träpellets som de som importeras av CM Biomass.

På nästan 20 år har Danmarks förbrukning av importerad träpellets för energiproduktion nästan 13-faldigats. Från 200 000 ton 2001 nådde importen nästan 2,6 miljoner ton år 2020.

Källa: Earthsight