EU söker efter lösningar på höga energipriser

En petrokemisk (polyeten) fabrik i Norge. Foto: Wikipedia, kredit: Bitjungle, Gian Luca Erbacci

EU-kommissionen får "lägga till övertid" för att kunna hitta svar på höga energipriser. Danska premiärministern begär mer hjälp.

EU-länderna kommer att samarbeta för att försöka få ner höga energipriser. Men exakt hur detta kommer att ske är fortfarande oklart efter senaste EU-toppmötet i Bryssel.

Där arbetade stats- och regeringscheferna på övertid för att hitta en lösning på de höga priserna som innebär utmaningar för hushåll och företag i EU-länderna.

- Vi har ägnat mycket tid åt att diskutera det som bekymrar alla européer just nu. Nämligen; vad gör vi åt stigande energipriser. Hur tar vi hand om företag och konsumenter? EU-kommissionen har blivit ombedd att komma i gång på allvar angående detta problem, säger Mette Frederiksen.

Ska upphöra

År 2030 ska beroendet av rysk gas helt ha upphört. I en ny plan beskrivs åtgärder för att fylla på gaslagren inför vintern och för att säkerställa tillgången till prisvärd, säker och hållbar energi.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande för EU-kommissionen, redogjorde nyligen för EU:s planer.

–  Vi måste ta ansvar för vår energiframtid och det betyder att vi inte kan låta tredje land destabilisera våra marknader eller påverka våra energival, sade han.

Den franske utrikesministern Clément Beaune, betonade vikten av den gröna omställningen och ett Europa fritt från ryskt energiberoende.

–  Vi behöver att Europa är oberoende av import av fossila bränslen från Ryssland. [...] Vi måste påskynda vårt eget arbete för att öka europeiskt oberoende från fossila bränslen i allmänhet, och gas i synnerhet. En diversifiering av energikällor samt en smidig övergång till rena och gröna energiformer är därför avgörande, sade Beaune.

Källa: EU -kommissionen