Det blir lättare för husbolag i Helsingfors att ta in bergvärme

För att kunna dra nytta av den värme som finns lagrad djupt nere i marken behöver man bygga en så kallad energibrunn. Den är 100-200 meter djup. Bild: Suomen maalämpö

 

 

 

 

Staden öppnar för första gången upp för husbolag att dra nytta av den bergvärme som finns i marken under parker och gator.

 Politikerna i Helsingfors har godkänt en stor förändring som gör det lättare för husbolag i höghus och radhus och för privata husägare att värma upp hemmet med bergvärme.

 – Det här är positivt. I innerstaden och på andra ställen där staden är tätt bebyggd har det varit besvärligt att använda bergvärme. Om staden har ett kabelnätverk under en fastighet har det hindrat bergvärmeprojektet, säger Mika Heikkilä, verksamhetsledare för Fastighetsförbundet i Nyland, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

 Energibrunn

För att dra nytta av den värme som finns lagrad djupt nere i marken behöver man bygga en så kallad energibrunn. Den är 100-200 meter djup.

 Enligt Mika Heikkilä på Fastighetsförbundet brukar en energibrunn betala sig på 15-20 år.

 Tidigare har till exempel husbolag aldrig fått tillstånd att vinkla borrningen så att den går in under gatuområden eller parker. I praktiken alltså stadens mark, det som kallas för allmänna områden.

 – Ofta står en fastighet på en tomt där det finns avloppsrör, datakablar, tunnlar eller andra infrarelaterade ledningar direkt under, vilket gjort det omöjligt att borra. Bredvid kan det finnas något av stadens allmänna områden, som man bara kunde ha borrat under.

 Vinklar borrningen

 I sådana fall där ett husbolag står på stadens tomt och det går att borra, har staden varit välvilligt inställd. Men problemet har varit att det är tvärstopp när husbolaget velat vinkla borrningen så att den går in på ett allmänt område.

 Besluten om energibrunnarna fattades nyligen av stadsmiljönämnden. Enligt Helsingfors stad har ingen annan kommun tillåtit borrning på allmänna områden ännu.

 Ändringen gäller enbart om parten kan visa att det inte är möjligt att borra en energibrunn på den egna tomten.