Everfuel deltar i nordiskt vätgasprojekt

Under fas 1 av projektet lyftes värdekedjan för tunga vätgasfordon ur ett nordiskt perspektiv. Resultaten från fas 1 har alltså gett nya fokuspunkter för fas 2, där deltagarna ska titta på nordisk vätgasverksamhet och utveckling, vätgastransportproblem på grund av de heterogena nationella reglerna och behovet av vidareutbildning. Bild: Everfuel

Det så kallade Nordic Hydrogen Partnership har precis fått ett åtagande att stödja fas två, där Everfuel från Herning kommer att delta.

Nordic Hydrogen Partnership har fått finansiering på plats för den andra fasen av Next Wave-projektet, som fokuserar på att konvertera tunga transporter till vätgas. Och i den här fasen är det med Everfuel ombord. Det skriver det danska företaget i ett uttalande.

Sänka barriären

Everfuel ska leda utvecklingen av en mobil vätgasstation som ska ge fler kunder möjlighet att använda vätgas.

- Att kunna erbjuda en mer flexibel vätgaslösning är något vi ser fram emot. Vi tror att det kommer att sänka barriären för vissa kunder i omställningen till vätgas, och det möjliggör en vätgaslösning på platser där det inte finns vätgasstationer, säger Jacob Krogsgaard, VD för Everfuel.

Utöver Norwegian Hydrogen Forum och Everfuel deltar även Hydrogen Sweden, Hydrogen Denmark, Icelandic New Energy, VTT Tech. Research Finland och Knowledge City Centre of Innovation i fas två.

Källa: Everfuel